0

Đơn xin chuyển trường Đại học – Mẫu xin chuyển trường dành cho sinh viên

Share

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu đơn xin chuyển trường đại học được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác đăng tải ngay sau đây. Mẫu đơn xin chuyển trường Đại học, CĐ là mẫu đơn được cá nhân sinh viên lập ra và được gửi tới Hiệu trưởng nhà trường đang theo học xin xác nhận chuyển trường.

Nội dung trong mẫu đơn cần trình bày đầy đủ một số thông tin nhất định như: thông tin của sinh viên chuyển trường (nêu rõ họ tên, ngày/tháng/năm sinh, quê quán, hộ khẩu thường trú, ghi các thông tin về mức học hiện tại, tên lớp, khóa, hệ, mã số sinh viên,…), ghi rõ ngành có nguyện vọng học, trường, lý do,…, ghi cụ thể các loại giấy tờ theo yêu cầu kèm theo. Sau đây là nội dung chi tiết mẫu đơn, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

Xem Thêm:   Tập làm văn lớp 5: Tả cảnh biển Đà Nẵng (4 mẫu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: – Ông Hiệu trưởng trường Đại học…………………………..

Đồng kính gửi: – Ông Hiệu trưởng trường………………………………………

– Tôi tên: ……………………………………………sinh ngày:……………………………………………

– Quê quán, ghi rõ xã (phường), quận (huyện), tỉnh (thành phố):………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

– Hộ khẩu thường trú trước khi dự thi vào trường:…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

– Hiện là sinh viên đang học lớp:……………………………. Năm thứ:………………………….

– Khóa: …………………….Hệ:………………………….. MASV:……………………………………….

– Trong kỳ thi tuyển sinh vào trường Đại học , tôi đã đạt được số điểm…………/……………điểm. (Tử số ghi số điểm đạt được, mẫu số ghi điểm xét tuyển cần đạt theo quy định của nhà trường).

– Trong thời gian học tập tại trường Đại học :……………………………………………………….

+ Tôi đã đạt được kết quả học tập, rèn luyện qua các năm học như sau: (ghi rõ theo từng năm học, được phân loại, xếp hạng về học tập, rèn luyện, được khen thưởng hoặc bị xử lý kỷ luật, các mức cụ thể):

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

+ Thuộc diện (cấp học bổng, trợ cấp xã hội)…………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

– Tôi không thuộc diện dự thi vào trường (chuyển đến)……………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………nhưng không trúng tuyển.

Tôi có nguyện vọng xin được chuyển đến tiếp tục vào học năm thứ:………………………

Ngành học:…………………………………………… trường:………………………………………………

Với lý do:……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

(Kèm theo đơn xin chuyển trường có: giấy chứng nhận kết quả học tập, rèn luyện của trường cũ, giấy chứng nhận di chuyển hộ khẩu, hoặc chuyển công tác, địa điểm sản xuất kinh doanh của gia đình, của cơ quan quản lý hoặc phường (xã) nếu đó là lý do xin chuyển trường).

Trân trọng.

…………., ngày …….. tháng …….. năm 20……

Người làm đơn(Ký, ghi họ tên)

Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNGĐANG HỌC(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNGTRƯỜNG TIẾP NHẬN(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

5/5 - (662 votes)