0

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3 – 12 đề ôn thi môn Toán lớp 3 có lời giải

Share

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3 gồm 12 đề có lời giải chi tiết, giúp các em học sinh lớp 3 ôn tập thật tốt kiến thức Toán học của mình, để đạt kết quả cao khi làm bài thi môn Toán. Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết dưới đây:

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 3

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4

Bộ đề ôn thi môn Toán lớp 3 có lời giải

Đề số 1

Bài 1: Tính nhanh

* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

Bài 2: Tính nhanh tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

Bài 3: Tìm:

2752 – x : 5 = 2604 1876 : x = 5 (d 1)

x : 7 = 5 (d 2) x 8 + 25 = 81

Bài 4: Một cửa hàng có 1245 cái áo. Ngày thứ nhất cửa hàng bán

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3

số áo. Ngày thứ hai cửa hàng bán Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3

số áo còn lại. Hỏi sau hai ngày bán cửa hàng còn lại bao nhiêu cái áo?

Bài 5: Hồng hỏi Cúc: “Bây giờ là mầy giờ chiều?”. Cúc trả lời: “Thời gian từ lúc 12 giờ trưa đến bây giờ bằng thời gian từ bây giờ đến nửa đêm (tức 12 giờ đêm hôm nay)”. Em hãy tính xem bây giờ là mấy giờ.

Đáp án đề ôn tập số 2

Bài 1: Tính nhanh

* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

= 24 x (5 + 3 + 2)

= 24 x 10

= 240

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

= 217 x (45 + 50 + 5)

= 217 x 100

= 21 700

Bài 2: Tính nhanh tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

Xem Thêm:   Soạn bài Câu ghép – Soạn văn 8 tập 1 bài 11 (trang 111)

Bài giải

Ta viết tổng 3 + 7 + 11 + …….+ 75với đầy đủ các số hạng như sau:

= 3 + 7 + 11 + 15 + 19 + 23 + 27 + 31 + 35 + 39 + 43 + 47 + 51 + 55 + 59 + 63 + 67 + 71 + 75.

= (3 + 75) + (7 + 71) + (11 + 67) + (15 + 63) + (19 + 59) + (23 + 55) + (27 + 51) + (31 + 47) + (35 + 43) + 39

= 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 39

= 78 x 9 + 39

= 702 + 39

741

Bài 3: Tìm:

2752 – x: 5 = 2604

2752 – (x: 5) = 2604

x: 5 = 2752 – 2604

x: 5 = 148

x = 148 x 5

x = 740

1876 : x = 5 (d 1)

x = (1876 – 1) : 5

x = 1875 : 5

x = 375

: 7 = 5 (d 2)

x = 5 x 7 + 2

x = 35 + 2

x = 37

x 8 + 25 = 81

( x 8) + 25 = 81

x 8 = 81 – 25

x 8 = 56

x = 56 : 8

x = 7

Bài 4: Một cửa hàng có 1245 cái áo. Ngày thứ nhất cửa hàng bán

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3

số áo. Ngày thứ hai cửa hàng bán Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3

số áo còn lại. Hỏi sau hai ngày bán cửa hàng còn lại bao nhiêu cái áo?

Bài giải

Ngày thứ nhất bán được số cái áo là:

1245 : 3 = 415 (cái áo)

Số áo còn lại của cửa hàng sau ngày thứ nhất là:

1245 – 415 = 830 (cái áo)

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số áo là:

830 : 5 = 166 (cái áo)

Cửa hàng còn lại số áo là:

830 – 166 = 664 (cái áo)

Đáp số: 664 cái áo

Bài 5: Hồng hỏi Cúc: “Bây giờ là mầy giờ chiều ?”. Cúc trả lời: “Thời gian từ lúc 12 giờ trưa đến bây giờ bằng thời gian từ bây giờ đến nửa đêm (tức 12 giờ đêm hôm nay)”. Em hãy tính xem bây giờ là mấy giờ.

Bài giải

Từ 12 giờ trưa đến 12 giờ đêm có 12 giờ

Xem Thêm:   Soạn bài Tình thái từ – Soạn văn 8 tập 1 bài 7 (trang 80)

Ta có sơ đồ:

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3

Từ 12 giờ trưa đến bây giờ đã qua số thời gian là:

: (1 + 3) = 4 (giờ)

Vậy bây giờ là 15 giờ (12 + 3 = 15) hay 3 giờ chiều

Đáp số: 3 giờ chiều

Đề số 3

Bài 1: Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất:

a. 19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26

b. 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9

c. 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

a. 63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72)

b. 27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tìm thừa số thứ nhất, biết rằng nếu thêm 5 đơn vị vào thừa số thứ hai thì tích mới sẽ là 860.

Bài 4: Một đội công nhân sửa đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày thứ hai đội sửa được ít hơn ngày đầu 24m và ít hơn ngày thứ ba 45m. Tính quãng đường đội sửa được trong 3 ngày.

Bài 5: Bạn Hoà có 72 viên bi màu xanh và màu đỏ. Bạn Hoà nhận thấy

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3

số viên bi xanh bằng Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3

số viên bi đỏ. Hỏi bạn Hoà có bao nhiêu viên bi màu đỏ? Bao nhiêu viên bi màu xanh?

Đáp án đề ôn tập số

Bài 1: Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất:

19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26

= (19 + 21) + (18 + 22) + (17 + 23) + (16 + 24) + (14 + 26)

= 40 + 40 + 40 + 40 + 40

= 40 x 5

= 200

3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9

= 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9 x 1

= 3 x (9 + 18 + 2 + 1)

= 3 x 30

= 90

64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

= 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 2 x 4

= 64 x 4 + 18 x 4 + 18 x 4

= 4 x (64 + 18 + 18)

= 4 x 100

= 400

Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

a. 63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72)

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 9: Phân tích tình mẫu tử trong bài Mây và sóng của Ta-go

= 63 : 7 + 24 x 2 – 9

= 9 + 24 x 2 – 9

= 9 + 48 – 9

= 48

b. 27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

= 27 x (2 + 5 + 3)

= 27 x 10

= 270

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tìm thừa số thứ nhất, biết rằng nếu thêm 5 đơn vị vào thừa số thứ hai thì tích mới sẽ là 860

Bài giải

Nếu thêm 5 đơn vị vào thừa số thứ hai thì tích tăng 5 lần thừa số thứ nhất.

5 lần thừa số thứ nhất là: 860 – 645 = 215 (đơn vị)

Thừa số thứ nhất là: 215 : 5 = 43

Đáp số: 43

Bài 4: Một đội công nhân sửa đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày thứ hai đội sửa được ít hơn ngày đầu 24m và ít hơn ngày thứ ba 45m. Tính quãng đường đội sửa được trong 3 ngày.

Bài giải

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3

Ngày thứ hai sửa được số m đường là:

537 – 24 = 513 (m)

Ngày thứ ba sửa được số m đường là:

513 + 45 = 558 (m)

Cả ba ngày sửa được số m đường là:

537 + 513 + 558 = 1608 (m)

Đáp số: 1608 mét

Bài 5: Bạn Hoà có 72 viên bi màu xanh và màu đỏ. Bạn Hoà nhận thấy

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3

số viên bi xanh bằng Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3

số viên bi đỏ. Hỏi bạn Hoà có bao nhiêu viên bi màu đỏ? Bao nhiêu viên bi màu xanh?

Bài giải

Ta có sơ đồ sau:

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3

72 viên bi ứng với số phần là: 5 + 3 = 8 (phần)

1 phần có số bi là: 72: 8 = 9 (viên)

Số viên bi xanh là: 9 x 5 = 45 (viên)

Số viên bi đỏ là: 9 x 3 = 27 (viên)

Đáp số: Bi xanh: 45 viên

Bi đỏ: 27 viên

Tải file định dạng Doc hoặc PDF để tham khảo trọn bộ đề cương ôn tập môn Toán lớp 3

5/5 - (784 votes)