0

Đề cương ôn tập chương 6 môn Đại số lớp 10

Share

ĐẠI SỐ 10 Chương VI. LƯỢNG GIÁC

GV: PHÙNG V. HOÀNG EM

ÔN GIỮA KỲ

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG VI

Môn: Toán ĐẠI SỐ 10

****************

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Công thức bản.

sin

2

x +cos

2

x =1, suy ra: sin

2

x =1 cos

2

x cos

2

x =1 sin

2

x ;

1 +tan

2

x =

1

cos

2

x

, suy ra: cos

2

x =

1

1 +tan

2

x

1 +cot

2

x =

1

sin

2

x

, suy ra: sin

2

x =

1

1 +cot

2

x

tan x =

sin x

cos x

; cot x =

cos x

sin x

; tan x. cot x =1.

2. Công thức cộng. (Dùng để tách góc, hoặc ghép góc)

Xem Thêm:   Địa lí 6 Bài 22: Lớp đất trên Trái Đất – Soạn Địa 6 trang 168 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

sin(a +b) =sin a cos b +sin b cos a.

sin(a b) =sin a cos b sin b cos a.

cos(a +b) =cos a cos b sin asin b.

cos(a b) =cos a cos b +sin asin b.

tan(a +b) =

tan a +tan b

1 tan atan b

.

tan(a b) =

tan a tan b

1 +tan atan b

.

3. Công thức góc nhân đôi. (Dùng để giảm góc)

sin2α =2sinαcosα.

cos2α =cos

2

α sin

Xem Thêm:   Bài viết số 6 lớp 7 đề 4: Giải thích hai câu Lời nói gói vàng và Lời nói chẳng mất tiền mua

2

α.

cos2α =2cos

2

α 1 =1 2sin

2

α

tan2α =

2tanα

1 tan

2

α

.

4. Công thức hạ bậc. (Dùng để làm mất bình phương)

sin

2

α =

1 cos 2α

2

.

cos

2

α =

1 +cos 2α

2

.

tan

2

α =

1 cos 2α

1 +cos 2α

, α 6=

π

2

+kπ, k Z.

5. Dấu của các tỉ số lương giác tương ứng trên các góc phần tư.

Để xác định dấu của các giá trị lượng giác của một góc α ta

Xem Thêm:   Gợi ý câu hỏi tự luận Mô đun 3 môn Tin học Tiểu học

xác định vị trí điểm cuối của cung

y

AM = α trên đường tròn

lượng giác. Điểm M thuộc góc phần nào thì ta áp dụng

bảng xác định dấu của các giá trị lượng giác.

Góc phần

Giá trị lượng giác I II III IV

sinα + +

cosα + +

tanα + +

cotα + +

GV: Phùng Hoàng Em St 1

5/5 - (521 votes)