0

Dạy bé xem giờ – Tài liệu dạy trẻ mẫu giáo

Share

DẠY BÉ XEM GIỜ

Câu hỏi 1: Chiếc đồng hồ nào chỉ 12 giờ?

Câu hỏi 2: Bốn chiếc đồng hồ chỉ giờ lần lượt là:

A. 10 giờ sáng, 8 giờ sáng, 11 giờ trưa, 1 giờ chiều.B. 10 giờ sáng, 8 giờ sáng, 1 giờ trưa, 11 giờ chiều.C. 1 giờ trưa, 11 giờ chiều, 10 giờ sáng, 11 giờ sáng.D. 11 giờ trưa, 9 giờ sáng, 13 giờ chiều, 10 giờ sáng.

Xem Thêm:   Tập làm văn lớp 5: Kể câu chuyện em làm có nội dung như câu Có công mài sắt, có ngày nên kim

Câu hỏi 3: Chiếc đồng hồ thứ 2 chỉ mấy giờ?

A. 2 giờ chiềuB. 11 giờ trưaC. 1 giờ chiềuD. 8 giờ sáng

Câu hỏi 4: Bé Miu đi ngủ và tỉnh giấc vào buổi sáng ngày hôm sau. Chiếc đồng hồ nào chỉ giờ bé Miu tỉnh giấc?

Câu hỏi 5: Bạn Bi đi chơi với bố mẹ vào 8 giờ sáng. Chiếc đồng hồ nào chỉ giờ bé Bi đi chơi?

Xem Thêm:   Bài văn mẫu lớp 6: Kể lại những sự thay đổi chứng tỏ em đã lớn

Lưu ý khi dạy bé xem giờ:

– Bạn có thể kết hợp ôn luyện lại vị trí đồ vật bằng những câu hỏi đan xen như ‘Chiếc đồng hồ nằmbên phải/trái chỉ mấy giờ?’

– Ở câu hỏi 2, bạn dạy bé cách xem giờ kết hợp với việc phân biệt cách nói giờ: 1 giờ sáng với 1 giờ chiều. Không ai nói 10 giờ sáng và 10 giờ chiều mà nói 10 giờ sáng và 10 giờ tối…

Xem Thêm:   Bài tập ôn hè lớp 1 lên lớp 2 – Bài tập ôn hè môn Toán, tiếng Việt lớp 1

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

5/5 - (575 votes)