0

Dạy bé nhận biết về hình khối – Tài liệu mầm non

Share

DẠY BÉ NHẬN BIẾT VỀ HÌNH KHỐI

Câu hỏi 1: Hình dưới đây là hình gì?

A. Hình trònB. Hình vuôngC. Hình tam giác

Câu hỏi 2: Hình dưới đây là hình vuông, đúng hay sai?

A. Sai.B. Đúng

Câu hỏi 3: Hình này là hình tam giác hay hình vuông?

A. Hình tam giácB. Hình vuông

Câu hỏi 4: (Ôn tập về tư duy vị trí) Trong hình dưới đây, hình tam giác nằm ở vị trí nào?

A. Trên cùngB. GiữaC. Dưới cùng

Câu hỏi 5: Trong hình dưới đây, hình vuông nằm trên hình nào?

A. Hình tam giác và hình chữ nhậtB. Hình tam giác và hình trònC. Hình tròn và hình chữ nhật

Câu hỏi 6: Trong hình dưới đây, hình chữ nhật nằm ở vị trí nào?

A. Bên trênB. Bên dưới

Câu hỏi 7: Dưới đây có những hình nào?

A. Hình vuông và hình chữ nhậtB. Hình chữ nhật và hình đa giácC. Hình chữ nhật và hình tròn

Câu hỏi 8: Hình nào là hình vuông?

A. Hình bênh trênB. Hình bên dưới

Câu hỏi 9: Hình này gọi là hình gì?

A. Hình hộpB. Hình kim tự tháp

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

5/5 - (599 votes)