0

Cụm động từ với Look – Tổng hợp cụm động từ đi với Look thường dùng nhất

Share

Cụm động từ
Ý nghĩa
Ví dụ

Look after (somebody/ something)
Chăm sóc ai/cái gì
I need to find someone who can look after my dogs this weekend as I have to go away.

Look ahead
Lên kế hoạch trong tương lai
Let’s look ahead to next month’s projected sales figures.

Look around/ round
thăm thú, thăm quan
Do you want to have a look around this town this afternoon?

Look at
Xem xét, kiểm tra cái gì trước khi đưa ra quyết định
We will have to look at all the proposals before coming to any decision.

Look back
Hồi tưởng lại quá khứ
When I look back on my childhood, I realise how lucky I was as I had no responsibilities.

Look down on
Coi thường ai
I hate the way that our boss looks down on us; she treats us as if we were less important than she was.

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 11: Tổng hợp kết bài đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia (42 mẫu)

Look for
Tìm kiếm (thứ bị mất hoặc thứ bạn đang cần)
Can you help me look for my keys? I seem to have mislaid them.

Look forward to
mong chờ, hứng thú về một điều gì đó trong tương lai
I am really looking forward to Christmas this year as my family are coming to visit.

Look in on
Nhân tiện ghé thăm ai
Look in on your grandmother on your way home and make sure she has everything she needs.

Look into
Điều tra, kiểm tra
I don’t have that information to hand but I will look into it and I will get back to you.

Look on
Xem (một hoạt động/sự kiện nhưng không tham gia)
I looked on as my friends danced around the room. (Tôi đứng xem các bạn tôi nhảy quanh căn phòng.)

Xem Thêm:   Tập làm văn lớp 3: Kể lại từng đoạn truyện Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử (2 mẫu)

Look out
Cẩn thận, Coi chừng
Look out! There is broken glass on the floor! (Cẩn thận! Có kính vỡ trên sàn nhà đấy!)

Look out for (something or someone)
Để ý, đợi chờ (một cái gì sẽ xảy đến)
Look out for hummingbirds in the garden, they are often seen here.

Look out for someone
Coi sóc, bảo vệ ai
I have always looked out for my little sister.

Look over
Soát lại
Can you look over my thesis and tell me what you think I need to work on?

Look to
Trông cậy, tin vào ai
We have always looked to our mother for guidance.

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 8: Đóng vai Xiu kể lại truyện Chiếc lá cuối cùng

Look through
Đọc lướt qua, soát lại
Can you have a look through this report before I hand it in to the boss?

Look up
Cải thiện
Our financial situation finally seems to be looking up.

Look something up
Tìm kiếm thông tin
We can look up the address of the restaurant on the internet.

Look someone up
Thăm ai (bạn cũ)
Look me up if you are ever in Ireland!

Look up to someone
Tôn trọng, ngưỡng mộ ai
I have always looked up to my father.

Look upon/on someone or something
Xem/coi ai như là…
I have always looked upon/on my mother as a friend. (Tôi luôn coi mẹ tôi như một người bạn.)

5/5 - (572 votes)