0

Công thức giải nhanh chuyên đề di truyền – hoán vị gen

Share

II. TÍNH SỐ LIÊN KT HIDRO VÀ LIÊN KT HÓA TR Đ P:

1. S liên kết Hiđrô (H):

A ca mạch này ni vi T mch kia bằng 2 liên kết hiđ.

G ca mch này nối vi X mch kia bằng 3 liên kết hiđ.

Vy: S liên kết hiđrô của gen :

H = 2A + 3G hoc H = 2T + 3X.

2. S liên kết hoá tr (HT):

a) S liên kết hoá trị ni các Nu trên 1 mch gen:

Trong mi mch đơn ca gen, 2 Nu ni vi nhau bng 1 liên kết htr, 3 Nu ni nhau bng 2 liên

kết hoá trị

Nu ni nhau bng

b) S liên kết hoá trị ni các Nu trên 2 mch gen:

2 1 .

2

N







Do s liên kết hoá trị ni gia các Nu trên 2 mch ca ADN:

2 1 .

2

N



Xem Thêm:   Mẫu bài dạy minh họa môn Tự nhiên và xã hội Tiểu học Mô đun 2





c) S liên kết htrị đưng photphat trong gen (HT

Đ-P

): Ngoài các liên kết hoá tr ni giữa các Nu

trong gen thì trong mi Nu có 1 liên kết hoá trị gn thành phần ca H

3

PO

4

vào thành phn đường.

Do đó s liên kết hoá trị Đ P trong c ADN là:

2 1 2 1 .

2

DP

N

HT N N







PHN II: CH T NHÂN ĐÔI CA ADN

I. TÍNH SỐ NUCLÊÔTIT TỰ DO CN NG:

1. Qua 1 ln t nhân đôi (t sao, tái sinh, tái bản):

Khi ADN t nhân đôi hoàn toàn 2 mạch đu liên kết các Nu t do theo NTBS : A

ADN

Xem Thêm:   Tiếng Anh 11 Unit 2: Language – Soạn Anh 11 trang 20

ni vi T

T do

và ngược li; G

ADN

ni vi X

T do

và ngược li. vậy, s Nu t do mi loi cn dùng bằng s Nu mà

loi nó b sung: A

td

= T

td

= A = T ; G

td

= X

td

= G = X

S Nu t do cnng bằng s Nu ca ADN: N

td

= N

2. Qua nhiu đt t nhân đôi (x đt)

a) Tính số ADN con:

1 ADN m qua 1 đt t nhân đôi tạo 2 = 2

1

ADN con.

1 ADN m qua 2 đt t nhân đôi tạo 4 = 2

2

ADN con.

1 ADN m qua 3 đt t nhân đôi tạo 8 = 2

3

ADN con.

1 ADN m qua x đt t nhân đôi tạo 2

x

ADN con.

Vy: Tng s ADN con = 2

x

đt t nhân đôi nào, trong s ADN con to ra t 1 ADN ban đầu, vn 2 ADN con mà

mi ADN con này có chứa 1 mạch cũ ca ADN mẹ. Vì vậy s ADN con còn lại là có c 2 mch

cu thành hoàn toàn từ Nu mi ca môi trường nội bào.

S ADN con có 2 mạch đều mi = 2

x

2

b) Tính số Nu t do cần dùng:

S Nu t do cn dùng thì ADN trải qua x đt t nhân đôi bằng tng s nu sau cùng có trong c

ADN con tr s Nu ban đu ca ADN m.

Tng s Nu sau cùng trong trong các ADN con: N 2

x

S Nu ban đu ca ADN m: N

Vy: tng s Nu t do cần dùng cho 1 ADN qua x đt t nhân đôi:

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 12: Phân tích cái tôi của Nguyễn Tuân trong đoạn trích Người lái đò Sông Đà

2 2 1 .

xx

td

N N N N

5/5 - (583 votes)