0

Công nghệ 6 Bài 12: Đèn điện – Giải Công nghệ lớp 6 Bài 12 trang 63 sách Cánh diều

Share

Table of Contents


III. Đèn compact

Câu 1

Đèn compact và đèn huỳnh quang ống giống và khác nhau ở điểm nào?

Gợi ý đáp án 

Giống nhau: Nguyên lí làm việc, thông số kĩ thuật

Khác nhau:

Cấu tạo đèn huỳnh quang gồm có hai bộ phản chính

  • Ống thuý tính có dạng thẳng (có các loại chiếu đài: 0,3 m. 0,6 m, I,2 m….). mặt trong lóng có phú lớp bớt hưýnh quang Trong óng chỉ có muớt Ít hơi thưỷ ngàn và khí trợ. Ông thuỷ tình có chức năng báo vệ điện cực.
  • Điện cực được làm bằng dây wolfram gắn ở hai đầu ỏng thuỷ tình, có chức năng phóng điện. Mỗi điện cục có hai chàn đèn để nói với nguồn điện qua đụi ở máng đến. Ngoài ra, đèn huỳnh quang óng còn có thiết bị đi kem là tắc te và chân lưu vì khoảng cách giữa bai điện cực của đèn lóa, để đèn phóng điệnđược. người ta dung chắn lưu vá tắc te để làm mồi phóng điện.

Cấu tạo đèn compact là loại đen huỳnh quang tiết kiệm điền. Đen có ống thuỷ tỉnh bé uốn gấp theo hình chữ U Hay dạng xoắn (Hình I2.%) Chấn Lưu của đèn compact được đặt trong đuôi đèn. nhờ đó đèn có kích thước gọn, nhẹ và dễ sử dụng.

Câu 2

Nhận xét về cách sử dụng đèn điện đúng cách, an toàn và tiết kiệm của gia đình em?

Gợi ý đáp án 

Trong quả trình sử dụng cản lau bụi thường xuyên để hoạt động chiếu sáng có hiệu quả. Hạn chế bật tất đèn liền tục và chú ý tất đèn khi không có nhu cầu sử dụng.

5/5 - (696 votes)
Xem Thêm:   Đề cương ôn thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 7