Toán Học Lớp 11

0
More

Cách tính lim

  • April 21, 2022

Lim là tên viết tắt của Limit có nghĩa là giới hạn. Thuật ngữ này sử dụng khá nhiều trong toán học bởi tính quan trọng...