0

Chuyên đề số nguyên tố – Tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6

Share

Website:tailieumontoan.com

S NGUYÊN T – HP S

A

/ TÓM TẮT LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

I/ ĐỊNH NGHĨA

1) Số nguyên tố là những số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có 2 ước số là 1 và chính nó.

Ví dụ: 2, 3, 5, 7 11, 13,17, 19….

2) Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1 và có nhiều hơn 2 ước.

Ví dụ: 4 có 3 ước số: 1 ; 2 và 4 nên 4 là hợp số.

3) Các số 0 và 1 không phải là só nguyên tố cũng không phải là hợp số

4) Bất kỳ số tự nhiên lớn hơn 1 nào cũng có ít nhất một ước số nguyên tố

Xem Thêm:   Mẹo giữ các món luộc luôn thơm ngon, hấp dẫn

II/ MỘT SỐ ĐỊNH LÝ CƠ BẢN

1) Định lý 1: Dãy số nguyên tố là dãy số vô hạn

Chứng minh:

Gi s ch có hu hn s nguyên t là p1; p2; p3; ….pn. trong đó pn số lớn nhất

trong các nguyên tố. Xét số N = p1 p2 pn +1 thì N chia cho mỗi số nguyên tố pi (i = 1, n)

đều dư 1 (1)

Mặt khác N là một hợp s( lớn hơn số ngun tố lớn nhất pn) do đó N phải

có một ước nguyên tố nào đó, tức là N chia hết cho một trong các số pi (i = 1, n). (2)

Ta thấy (2) mâu thuẫn (1).

Vậy không thể có hữu hạn số nguyên tố.

2/ Định lý 2:

Mọi s t nhiên ln hơn 1 đu phân tích đưc ra tha s nguyên t mt cách duy

nhất (không kể thứ tự các thừa số).

Chứng minh:

* Mọi số tự nhiên lớn hơn 1 đều phân tích được ra thừa số nguyên tố:

Thật vy: gi sử điu khẳng đnh trên là đúng với mọi số m thoả mãn: 1< m < n

ta chứng minh điều đó đúng với mọi n.

Nếu n là nguyên tố, ta có điều phải chứng minh.

Nếu n là hợp số, theo định nghĩa hợp số, ta có: n = a.b (với a, b < n)

Theo gi thiết quy np: a và b là tích các tha s nh hơn n nên n là tích cu các

thừa số nguyên tố.

* Sự phân tích là duy nhất:

Giả sử mọi số m < n đều phân tích được ra thừa số nguyên tố một cách duy nhất, ta

Xem Thêm:   Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 19 (Có đáp án)

chứng minh điều đó đúng với n:

Nếu n là số nguyên tố thì ta được điều phải chứng minh.

Trnh Bình sưu tm và tng hp

TÀI LIU TOÁN HC

5/5 - (668 votes)