0

Chuyên đề quan hệ chia hết trên tập hợp số

Share

Website:tailieumontoan.com

Trịnh Bình sưu tầm và tng hp

Dấu hiệu chia hết cho 5: Số tự nhiên A chia hết cho 5 khi v| chỉ khi

Từ đó suy ra A chia hết cho 10 khi v| chỉ khi

.

Dấu hiệu chia hết cho 4 v| 25: Số tự nhiên A chia hết cho 4(hoặc 25) khi v| chỉ khi

chia hết cho 4 (hoặc 25).

Dấu hiệu chia hết cho 8 v| 125: Số tự nhiên A chia hết cho 8(hoặc 125) khi v| chỉ

khi

chia hết cho 8 (hoặc 125).

Dấu hiệu chia hết cho 3 v| 9: Số tự nhiên A chia hết cho 3(hoặc 9) khi v| chỉ khi

tổng c{c chữ số của số A chia hết cho 3(hoặc 9).

Dấu hiệu chia hết cho 11: Số tự nhiên A chia hết cho 11 khi v| chỉ khi hiệu giữa

tổng c{c chữ số ở h|ng lẻ v| tổng c{c chữ số ở h|ng chẵn l| một số chia hết cho 11.

II. CÁC DẠNG TOÁN THƢỜNG GẶP

Dng 1: Chng minh tích các s nguyên liên tiếp chia hết cho mt s cho

trƣớc

sở phƣơng pháp: Đ}y l| dạng to{n bản thường gp khi chúng ta mi bt

đầu hc chng minh các bài toán chia hết. S dng các tính chất bản như: tích

Xem Thêm:   11 câu phân tích kế hoạch bài dạy (Tất cả các môn)

hai s nguyên liên tiếp chia hết cho 2, tích ca ba s nguyên liên tiếp chia hết cho 6.

Chúng ta vn dng linh hot các tích chất bản n|y để gii c bài toán chng

minh chia hết v tích các s nguyên liên tiếp.

Thí d 1. Chng minh rng:

a) Tích ca 3 s nguyên liên tiếp chia hết cho 6

Xem Thêm:   Tập làm văn lớp 5: Kể một câu chuyện về chăm sóc, giáo dục trẻ em (3 mẫu)

b) Tích ca 2 s chn liên tiếp chia hết cho 8

c) Tích ca 5 s nguyên liên tiếp chia hết cho 120

Li gii

a) Trong 3 s nguyên liên tiếp có mt s chia hết cho 3 và mt s chia hết cho 2 nên

tích ca 3 s nguyên liên tiếp chia hết cho 6 (do (2, 3) = 1)

b) Hai s chn liên tiếp có dng 2n và (2n + 2) vi

Do đó tích hai số nguyên liên tiếp có dng 4n(n + 1)

Do n và n + 1 là hai s nguyên liên tiếp nên

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 11: Kết bài Bài ca ngắn đi trên bãi cát hay nhất (12 Mẫu)

Vì thế

c) Ta có 120 = 3.5.8

Do 5 s nguyên liên tiếp 3 s liên tiếp nên theo ý a) ta ch 5 s nguyên liên

tiếp chia hết cho 6.

5/5 - (773 votes)