0

Chuyên đề phép nhân và phép chia các đa thức

Share

Bồi dưỡng năng lực học môn Toán 8

[

Document title]

PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC MÔN TOÁN 8

BÀI TẬP CHƯƠNG I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC

1. NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC …………………………..…………………………..………………….. 2

2. NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC ……..…………………………..…………………………..……………… 5

3. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ …………………………..…………………………..……. 9

Xem Thêm:   Lịch sử 6 Bài 6: Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy

4. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ …………………………..…………………………..….. 12

5. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ …………………………..…………………………..….. 15

5. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ …………………………..…………………………..….. 18

6. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG .. 19

7. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PP HẰNG ĐẲNG THỨC ……… 22

Xem Thêm:   Tập làm văn lớp 5: Tả bố em đang làm vườn (Dàn ý + 8 Mẫu)

8. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PP NHÓM HẠNG TỬ ………….. 26

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ [NÂNG CAO] …………………………..…………… 29

9. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP . 30

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 9: Thuyết minh về phố cổ Hội An (Dàn ý + 8 mẫu)

10. CHIA ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC …………………………..………………………………….…….. 33

11. CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC ………………………………….…………………………..………… 37

12. CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN ĐÃ SẮP XẾP ……..…………………………..…………………………. 40

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I – ĐẠI SỐ ………………………………….…………………………..…………… 43

Nguồn:

Tổng hợp

Tài liệu lưu hành nội bộ!

5/5 - (605 votes)