0

Chuyên đề giới hạn của dãy số – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 11

Share

Chuyên đề: Giới hạn dãy số– Chương IV: Đại số và Giải tích 11

Nguyễn Quốc Tuấn (Tổng biên tập của Xuctu.com)-090.567.1232 Trang số 1

CHƯƠNG IV: GII HN

CH Đ 1 : GII HN CA DÃY S

Dạng 1: Tìm gii hạn của dãy số

I. Dãy số có gii hạn hu hạn

1. Định nghĩa: Ta nói dãy s (u

Xem Thêm:   Các bài toán về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của chúng

n

) có gii hn là L hay (u

n

) dn ti L khi n

dn ti vô cc (

), nếu

n

n

u L



Kí hiu:

n

n

n

u L L



Chú ý:

lim lim

n



.

2. Mt s đnh lý:

Đnh lí 1: Gi s

lim

n

, khi đó:

3

3

lim ,lim

n n

Nếu

n

u n L

lim

n

Đnh lí 2: Gi s

lim ,lim ,

n n

u L v M c const

Xem Thêm:   Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ trang 121

lim( )

n n

lim( )

n n

n n

,

n

n

n

u

L

M

v M

Đnh lí 3: Cho 3 dãy s

. Nếu

n n n

lim lim lim

n n n

Đnh lí 4: Dãy sng và b chn trên thì có gii hn. Dãy s gim

và b chn dưi thì có gii hn.

3. Tng ca cp s nhân lùi vô hn:

S = u

1

+ u

1

q + u

1

q

2

+ … =

1

q

II. DÃY S CÓ GII HN VÔ CC

Xem Thêm:   Bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh khối Tiểu học

1. Dãy s có gii hn

:

lim

n

u

mi s hng ca dãy s đu

ln hơn mt s dương tùy ý cho trước k t s hng nào đó tr đi.

2. Dãy s có gii hn

:

lim

n

u

mi s hng ca dãy s đu

nh hơn mt s âm tùy ý cho trưc k t s hng nào đó tr đi.

5/5 - (792 votes)