0

Chuyên đề đạo hàm và ý nghĩa của đạo hàm – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 11

Share

MC LC

Chương 1 ÔN TẬP: Đạo hàm và ứng dụng 2

1.1 Các công thức cần nhớ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1.2 Ý nghĩa hình học của đạo hàm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.2.1 Ý nghĩa hình học của đạo hàm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.2.2 Viết phương tr ình tiếp tuyến tại điểm giao với trục Ox,Oy hoặc giao với đồ thị hàm

Xem Thêm:   Tập làm văn lớp 5: Tả con đường từ nhà đến trường

số khác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.2.3 Viết phương trình tiếp tuyến biết hệ số góc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.2.4 Viết phương trình tiếp tuyến qua điểm cho trước . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.2.5 Các bài toán tiếp tuyến chứa tham số m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.3 Ý nghĩa vật lý của đạo hàm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.3.1 Ý nghĩa vật lý của đạo hàm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Xem Thêm:   Chính tả bài Cửa sông trang 89 – Tiếng Việt Lớp 5 tập 2 – Tuần 27

1.4 Các bài toán liên quan đến đạo hàm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1.4.1 Các bài toán liên quan đến đạo hàm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1.5 Đáp án . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1.6 Lời giải chi tiết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

1

5/5 - (665 votes)