0

Chuyên đề các bài toán về căn thức thi vào lớp 10

Share

Thy Trần Xuân Trường Fb:xuantruong.teacher – Toán 9 chn lc

: Thầy Trường 0979263759 youtube:Trần Xuân Trường

CHUYÊN ĐỀ I: CĂN BẬC HAI – CĂN THỨC BC HAI

1. Căn bậc hai s hc

Căn bậc hai ca mt s không âm a là s x sao cho

.

S dương a có đúng hai căn bậc hai là hai s đối nhau: S dương kí hiệu là

, s âm kí hiu

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 12: Suy nghĩ về tầm quan trọng của nơi dựa trong cuộc sống của mỗi người

.

S 0 có đúng một căn bậc hai là chính s 0, ta viết

.

Vi s dương a, số

đgl căn bậc hai s hc ca a. S 0 cũng đgl căn bậc hai s hc ca 0

Vi hai s không âm a, b, ta có: a < b

.

2. Căn thức bc hai

Vi A là mt biu thức đại s, ta gi

căn thức bc hai ca A.

xác định (hay có nghĩa) khi A lấy giá tr không âm.

Xem Thêm:   Soạn bài Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử – Cánh Diều 6

A neáu A

AA

A neáu A

2





Dạng 1: TÌM ĐIỀU KIỆN ĐỂ

CÓ NGHĨA

có nghĩa

có nghĩa

A > 0

Bài 1. Vi giá tr nào ca x thì mỗi căn thức sau có nghĩa:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

ĐS: a)

b)

c)

d)

e)

f)

Bài 2. Vi giá tr nào ca x thì mỗi căn thức sau có nghĩa:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

ĐS: a)

b)

c)

d)

e)

f)

Xem Thêm:   Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 15 (Có đáp án)

Bài 3. Vi giá tr nào ca x thì mỗi căn thức sau có nghĩa:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

ĐS: a)

b)

c)

d)

e)

f) không có

Bài 4. Vi giá tr nào ca x thì mỗi căn thức sau có nghĩa:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

ĐS: a)

b)

c)

d)

hoc

e)

hoc

f)

hoc

Bài 5. Vi giá tr nào ca x thì mỗi căn thức sau có nghĩa:

a)

b)

c)

5/5 - (816 votes)