0

Các phương pháp tính thể tích khối đa diện

Share

Th tích khối đa diệnwww.mathvn.com

3

ĐL2: Nếu một đường

thẳng nằm một trong hai

mặt phẳng song song thì

song song với mặt phẳng

kia.

(P)/ /(Q)

a (P)

ì

Þ

í

Ì

î

a

Q

P

ĐL3: Nếu hai mặt phẳng

(P) (Q) song song thì

mọi mặt phẳng (R) đã

cắt (P) thì phải cắt (Q)

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 11: Dàn ý phân tích cảnh đợi tàu trong truyện Hai đứa trẻ

các giao tuyến của chúng

song song.

(P) / /(Q)

(R) (Q) b

ì

ï

Ç = Þ

í

ï

Ç =

î

b

a

R

Q

P

B.QUAN HVUÔNG GÓC

§1.ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG

I.Định nghĩa:

Một đường thẳng được

gọi là vuông góc với một

mặt phẳng nếu vuông

góc với mọi đường thẳng

Xem Thêm:   Nghị luận Hiện tượng học sinh đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm (Dàn ý + 4 mẫu)

nằm trên mặt phẳng đó.

P

c

a

II. Các định lý:

ĐL1: Nếu đường thẳng d

vuông góc với hai đường

thẳng cắt nhau a và b

cùng nằm trong mp(P) thì

đường thẳng d vuông góc

với mp(P).

d a,d b

a,b caét nhau

ì

^ ^

ï

Ì Þ ^

í

ï

î

d

a

b

P

ĐL2: (Ba đường vuông

góc) Cho đường thẳng a

không vuông góc với

mp(P) đường thẳng b

nằm trong (P). Khi đó,

điều kiện cần và đ để b

Xem Thêm:   Bài văn mẫu lớp 6: Bài viết số 7 (Đề 1 đến Đề 4)

vuông góc với a là b

vuông góc với hình chiếu

a’ của a trên (P).

a

a

b

P

§2.HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC

I.Định nghĩa:

Hai mặt phẳng được gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa chúng bằng 90

.

5/5 - (574 votes)