0

Các phương pháp giải phương trình, hệ phương trình vô tỷ

Share

4 | TH T H U Ậ T P H Ư Ơ N G T R Ì N H – H P H Ư Ơ N G T R Ì N H

2

2 1 1 2

( 1)

y x y y

x x y x x y

Nhn thấy phương trình đầu có

2 1 1 2 2 2A B y x y y x

không liên quan đến

Còn phương trình thứ 2 có

2

( 1)A B y x x y x y x

có th rút gn vi

2

2

2

2

2

2

22

2 2 2 2 2 2

( 1)

( 1)

( 1)

( 1)

2 ( 1)

( 1)

2 4

y x x y

x y x

yx

y x x y

x x x

y x x y

y x x y x x

y x x x y

y x x x

yx

xx

y x x y

x

y x x x x y y x x x x y x x y y x x

Xem Thêm:   Cách làm bánh bông lan trứng muối bằng nồi cơm điện ngon nhất “hệ mặt trời”

Thay vào phương trình thứ nhất ta được:

2 2 2

1 1 2x x x x x x

Đến tình hung y ta dung k thut nhm nghim nhận ra phương trình có nghiệm duy nht

(Hoc s

dng y tính SHIFT SOLVE). Khi

thì

= 1,

= 1. Do đó ta sử dng bất đẳng thc

Cauchy để đánh giá:

22

22

Xem Thêm:   3 thức uống kết hợp dừa tươi giải nhiệt cơ thể tức thì

22

22

22

2 2 2 2

11

1. 1 1

22

1 1 2

1. 1 1

22

2

1 1 1 1 1

2

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x x x x x x

 

2

2 2 2 2

1 1 1 1 2 1 1 2x x x x x x x x x x x x

Vậy đẳng thc xy ra khi

22

16 2 3 4 1 1x x x x

Bài toán này nghim rất đẹp

nhưng để gii ra nghim này bng cách trục căn thức đơn thuần thì

gần như sẽ không được nhiều điểm. Để gii quyết triệt để ta s dng k thut xét tng hiu:

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 10: Tổng hợp những mở bài bài thơ Cảnh ngày hè (24 Mẫu)

22

22

22

2

22

16 2 3 4 1 1

16 4 3 4

11

11

16 2 3 4

3 12

11

16 2 3 4

x x x x

x x x

x

x

x x x

x x x

x

x x x













Như vậy nghiệm đầu tiên là

. Nếu

thì

22

16 2 3 4 3 4 1 1x x x x x

Do đó ta có hệ:

5/5 - (820 votes)