0

Các phương pháp giải bài tập hoá học phổ thông

Share

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC PHỔ THÔNG

 

ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ELECTRON

I PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Nguyªn t¾c:

                     

 

                       

                      

                      

            

Các dạng bài tập thường gặp:

Xem Thêm:   Sáng kiến kinh nghiệm: Xây dựng trò chơi Học vần cho học sinh lớp 1

                     



 

                    

 



         

                      



 



  

                 

         

                       

Xem Thêm:   Toán 6 Bài 1: Hình vuông, Tam giác đều, Lục giác đều Chân trời sáng tạo



II- VẬN DỤNG

A BÀI TẬP MẪU

Bài 1:                     

             

Giải:

    

    



  

                

      

       

          

         

Bài 2:          

Xem Thêm:   Bài tập câu điều kiện loại 1 – Các bài tập về câu điều kiện loại 1

    

     

Giải:



    

       





  

    



 





           

       

Bài 3:                

    

             

Giải:           

         

    

  

   





 

5/5 - (670 votes)