0

Các dạng toán và phương pháp giải Toán Số học lớp 6

Share

Các dạng toán phương pháp giải toán lớp 6

Phương pháp giải

Liệt tất cả các số tự nhiên thỏa mãn đồng thời các điều kiện đã cho

Dạng 3: Biểu diễn trên tia số các số tự nhiên thỏa mãn điều kiện cho trước

Phương pháp giải

Liệt các số tự nhiên thỏa mãn đồng thời các điều kiện đã cho

Biểu diễn các số vừa liệt trên tia số

Bài 3: Ghi số tự nhiên

Xem Thêm:   Toán 6 Bài tập cuối chương I – Kết nối tri thức với cuộc sống

Dạng 1: Ghi các số tự nhiên

Phương pháp giải

Sử dụng cách tách số tự nhiên thành từng lớp để ghi.

Chú ý phân biệt: Số với chữ số, số chục với chữ số hàng chục, số trăm với

chữ số hàng trăm…

Dạng 2: Viết tất cả các số n chữ số từ n chữ số cho trước

Phương pháp giải

Giả sử từ ba chữ số a, b, c khác 0, ta viết các số ba chữ số như sau:

Xem Thêm:   Giới thiệu về quê hương bằng tiếng Anh (3 Mẫu)

Chọn a chữ số hàng trăm ta có:

,

;

Chọn b chữ số hàng trăm ta có:

,

;

Chọn c chữ số hàng trăm ta có:

,

.

Vậy tất cả 6 số ba chữ số lập được từ ba chữ số khác 0: a, b c.

*Chú ý: Chữ số không thể đứng hàng cao nhất của số n chữ số phải viết.

Dạng 3: Tính số các số n chữ số cho trước

Phương pháp giải

Để tính số các chữ số n chữ số ta lấy số lớn nhất n chữ số trừ đi số

Xem Thêm:   Bài viết số 7 lớp 9 đề 6: Trình bày suy nghĩ về khổ thơ kết thúc bài Ánh trăng của Nguyễn Duy

nhỏ nhất n chữ số rồi cộng với 1.

Số các số n chữ số bằng:

1

1

00

chuson

+1

Dạng 4: Sử dụng công thức đếm số các số tự nhiên

Phương pháp giải

Để đếm các số tự nhiên từ a đến b, hai số liên tiếp cách nhau d đơn vị. ta

dùng công thức sau:

5/5 - (759 votes)