0

Các dạng toán trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Share

CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP ĐT:0946798489

Tổng h

ợp: Nguyễn Bảo Vương:https://www.facebook.com/phong.baovuong 1

TOÁN 10

0H3-1

Conte

nts

A.CÂU

HỎI …………………………………..…………………………..…………………..……………………………..…………………………… 2

DẠNG1.XÁCĐỊNHVÉCTƠCHỈPHƯƠNG,VÉCTƠPHÁPTUYẾNCỦAĐƯỜNGTHẲNG,HỆSỐGÓC

CỦAĐƯỜNGTHẲNG ……………………………..……………………………..……………………………..…………………..………………. 2

DẠNG2.VIẾTPHƯƠNGTRÌNHĐƯỜNGTHẲNGVÀCÁCBÀITOÁNLIÊNQUAN ……………………………..….. 5

Dạng2.1ViếtphươngtrìnhđườngthẳngkhibiếtVTPThoặcVTCP,HỆSỐGÓCvà1điểmđiqua …………………. 5

Dạng2.2Viếtphươngtrìnhđườngthẳngđiquamộtđiểmvuônggóchoặcvớiđườngthẳngchotrước ……………….. 6

Dạng2.3Viếtphươngtrìnhcạnh,đườngcao,trungtuyến,phângccủatamgiác ……………………………..…………….. 9

Dạng2.3.1Phươngtrìnhđườngcaocủatamgiác …………………………………..…………………………..…………………..9

Xem Thêm:   Bộ sưu tập các bức tranh tô màu quả táo cho bé tô màu 

Dạng2.3.2Phươngtrìnhđườngtrungtuyếncủatamgiác …………………………………..…………………..………………… 10

Dạng2.3.3Phươngtrìnhcạnhcủatamgiác …………………………………..…………………..……………………………..…….. 10

Dạng2.3.4Phươngtrìnhđườngphângiáccủatamgiác…………………………..……………………………..………………… 10

DẠNG3.VỊTRÍTƯƠNGĐỐICỦAHAIĐƯỜNGTHẲNG……………………………..……………………………..……….. 12

DẠNG4.GÓCCỦAHAIĐƯỜNGTHẲNG ……………………………..……………………………..…………………………..……… 15

Dạng4.1Tínhgóccủahaiđườngthẳngchotrước ……………………………..……………………………..………………………… 15

Dạng4.2Viếtphươngtrìnhđườngthẳngliênquanđếngóc ……………………………..……………………………..…………17

DẠNG5.KHOẢNGCÁCH ……………………………..……………………………..……………………………..…………………..………. 18

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 10: Phân tích tiếng cười trong truyện Tam đại con gà

Dạng5.1Tínhkhoảngcáchtừ1điểmđếnđườngthẳngchotrưc …………………………..……………………………..…….. 18

Dạng5.2Phươngtrìnhđườngthẳngliênquanđếnkhoảngcách ………………………………..……………………………..…… 20

DẠNG6.XÁCĐỊNHĐIỂM ……………………………..……………………………..……………………………..…………………..……… 22

Dạng6.1Xácđịnhtọahìnhchiếu,điểmđốixứng ………………………………..……………………………..………………………. 22

Dạng6.2Xácđịnhđiểmliênquanđếnyếutốkhoảngcách,góc ……………………………………..…………………..………22

Dạng6.3Xácđịnhđiểmliênquanđếnyếutốcựctrị ……………………………..……………………………..…………………….. 24

Dạng6.4Mộtsốbàitoántổnghợp ………………………………..……………………………..…………………..………………………. 25

DẠNG7.MỘTSỐBÀITOÁNLIÊNQUANĐẾNDIỆNTÍCH …………………………………..…………………..……………. 28

B.LỜIGIẢI ……………………………………..…………………..…………………………..……………………………..……………………….. 29

Xem Thêm:   Kịch bản phút sinh hoạt truyền thống Đội hay nhất (5 mẫu)

DẠNG1.XÁCĐỊNHVÉCTƠCHỈPHƯƠNG,VÉCTƠPHÁPTUYẾNCỦAĐƯỜNGTHẲNG,HỆSỐGÓC

CỦAĐƯỜNGTHẲNG ……………………………..……………………………..……………………………..…………………..…………….. 29

DẠNG2.VIẾTPHƯƠNGTRÌNHĐƯỜNGTHẲNGVÀCÁCBÀITOÁNLIÊNQUAN ……………………………..31

Dạng2.1ViếtphươngtrìnhđườngthẳngkhibiếtVTPThoặcVTCP,HỆSỐGÓCvà1điểmđiqua ……………….. 31

Dạng2.2Viếtphươngtrìnhđườngthẳngđiquamộtđiểmvuônggóchoặcvớiđườngthẳngchotrước ……………… 32

Dạng2.3Viếtphươngtrìnhcạnh,đườngcao,trungtuyến,phângccủatamgiác ……………………………..…………35

Dạng2.3.1Phươngtrìnhđườngcaocủatamgiác …………………………………..…………………………..…………………... 35

Dạng2.3.2Phươngtrìnhđườngtrungtuyếncủatamgiác …………………………………..…………………..………………… 36

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

5/5 - (629 votes)