0

Các dạng toán trắc nghiệm góc lượng giác và công thức lượng giác

Share

CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP ĐT:0946798489

Tổng

hợp: Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 1

TOÁN 10

0D6-1

Con

tents

PHẦN A

. CÂU HỎI ……………………………..……………………………..……………………………..…………………………..……………. 1

DẠNG 1. MỐI LIÊN HỆ GIỮA RADIAN VÀ ĐỘ ……………………………..……………………………..……………………………. 1

DẠNG 2. ĐƯỜNG TRÒN LƯỢNG GIÁC VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN……………………………..………………… 2

PHẦN B. LỜI GIẢI ……………………………..……………………………..…………………………..…………………..……………………. 4

DẠNG 1. MỐI LIÊN HỆ GIỮA RADIAN VÀ ĐỘ ……………………………..……………………………..……………………………. 4

DẠNG 2. ĐƯỜNG TRÒN LƯỢNG GIÁC VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN……………………………..………………… 5

PHẦN A. CÂU HỎI

Xem Thêm:   Hoạt động trải nghiệm 6: Thế giới nghề nghiệp quanh ta

DẠNG 1. MỐI LIÊN HỆ GIỮA RADIAN VÀ ĐỘ

Câu 1. Số đo theo đơn vị rađian của góc

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 2. Cung tròn có số đo là

. Hãy chọn số đo độ của cung tròn đó trong các cung tròn sau đây.

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 3. Cung tròn có số đo là

. Hãy chọn số đo độ của cung tròn đó trong các cung tròn sau đây.

A.

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 6: Hãy tưởng tượng và kể lại cuộc nói chuyện giữa các đồ dùng học tập

. B.

. C.

. D.

.

Câu 4. Góc

bằng (với

)

A.

1

,113

. B.

1

,18

. C.

1

,17

. D.

1

,114

.

Câu 5. Góc có số đo

đổi sang độ là:

A.

B.

C.

D.

Câu 6. Góc có số đo

đổi ra rađian là:

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 7. Góc có số đo

đổi sang độ là:

Xem Thêm:   Bài văn mẫu lớp 8: Thuyết minh về một loại động vật hoang dã

A.

B.

C.

D.

Câu 8. Cho

. Tìm

để

a

A.

k

. B.

k

. C.

k

. D.

k

.

Câu 9. Một bánh xe có

răng. Số đo góc mà bánh xe đã quay được khi di chuyển

răng là:

GÓC VÀ CUNG LƯỢNG GIÁC

5/5 - (741 votes)