0

Các dạng toán luyện thi Violympic lớp 2 – Ôn thi Violympic Toán lớp 2

Share

Nhằm cung cấp cho các em nhiều dạng bài tập, rèn luyện và nâng cao trình độ trong kỳ thi Violympic qua mạng, caubinhan.com xin giới thiệu đến các em bộ tài liệu tổng hợp các dạng Toán luyện thi Violympic lớp 2. Hi vọng, thông qua tài liệu này sẽ giúp các em nâng cao khả năng giải toán nhanh, chính xác trong các vòng thi Violympic Giải Toán trên mạng lớp 2. Chúc các em đạt điểm số cao trong kỳ thi sắp tới.

Các dạng toán luyện thi Violympic lớp 2

Đề ôn luyện số 1

Câu 1: 24 : 4 – …= 3

Câu 2: 15 : 3 × 7 =

Câu 3: 15 : 5 × 9 =

Câu 4: 32 : 4 – ….= 5

Câu 5: Số bé nhất có hai chữ số mà thương hai chữ số của số đó bằng 4 là số .

Câu 6: Hiện nay anh 25 tuổi, em 19 tuổi. Tính tổng số tuổi của 2 anh em khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay.

Trả lời: Tổng số tuổi của hai anh em khi đó là ….tuổi.

Câu 7: Số bé nhất có hai chữ số mà thương hai chữ số của số đó bằng 8 là số.

Câu 8: Số lớn nhất có hai chữ số mà thương hai chữ số của số đó bằng 2 là số.

Câu 9: Số bé nhất mà khi đem nhân với 5 được kết quả vẫn lớn hơn 38 là số.

Câu 10: Số lớn nhất có hai chữ số mà tích hai chữ số của số đó bằng 0 là số.

Đề ôn luyện số 2

Câu 1: 12 : 3 + …. = 20

Câu 2: 32 : 4 – …= 5

Câu 3: 45 : 5 : 3 =

Câu 4: 30 : 3 + ….. = 19

Câu 5: Số bé nhất có hai chữ số mà thương hai chữ số của số đó bằng 9 là số

Câu 6: Có một số lượng gạo, nếu có thêm 2kg nữa thì sẽ vừa đủ để chia vào 9 túi, mỗi túi 4kg. Hỏi số lượng gạo đó là bao nhiêu ki-lô-gam?

Trả lời: Số lượng gạo đó là ….kg.

Câu 7: Có một số lượng gạo, nếu có thêm 3kg nữa thì sẽ vừa đủ để chia vào 10 túi, mỗi túi 4kg. Hỏi số lượng gạo đó là bao nhiêu ki-lô-gam?

Trả lời: Số lượng gạo đó là …..kg.

Câu 8: Số lớn nhất mà khi đem nhân với 5 được kết quả vẫn nhỏ hơn 33 là số?

Câu 9: Số lớn nhất có hai chữ số mà tích hai chữ số của số đó bằng 18 là số?

Câu 10: Số lớn nhất có hai chữ số mà thương hai chữ số của số đó bằng 3 là số?

Đề ôn luyện số 3

Câu 1: 35 : 5 + ….= 14

Câu 2: 15 : 3 × 8 =

Câu 3: 20 : 4 × 8 =

Câu 4: 15 : 3 × 9 =

Câu 5: Có một số lượng gạo,nếu đem đựng vào mỗi túi 4kg thì được 10 túi.Hỏi số lượng gạo đó nếu đem đựng vào mỗi túi 5kg thì được bao nhiêu túi?Trả lời: Nếu đựng vào mỗi túi 5kg thì được…. túi.

Câu 6: Số bé nhất có hai chữ số mà thương hai chữ số của số đó bằng 9 là số .

Câu 7: Có một số lượng gạo nếu đem đựng vào mỗi túi 4kg thì được 6 túi.Hỏi số lượng gạo đó nếu đem đựng vào mỗi túi 3kg thì được bao nhiêu túi?Trả lời: Nếu đựng vào mỗi túi 3kg thì được … túi.

Câu 8: Số lớn nhất mà khi đem nhân với 5 được kết quả vẫn nhỏ hơn 33 là số

Câu 9: Số bé nhất mà khi đem nhân với 3 được kết quả vẫn lớn hơn 25 là số

Câu 10: Số lớn nhất mà khi đem nhân với 4 được kết quả vẫn nhỏ hơn 34 là số

Đề ôn luyện số 4

Câu 1: 32 : 4 + …. = 31

Câu 2: 12 : 3 × 5 =

Câu 3: 40 : 4 : 5 =

Câu 4: 12 : 3 × 9 =

Câu 5: Em hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau?Trả lời: Có tất cả số có 2 chữ số khác nhau.

Câu 6: Hiện nay anh 25 tuổi, em 19 tuổi. Tính tổng số tuổi của 2 anh em khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay.Trả lời: Tổng số tuổi của hai anh em khi đó là …. tuổi.

Câu 7: Số bé nhất có hai chữ số mà thương hai chữ số của số đó bằng 5 là số?

Câu 8: Số lớn nhất mà khi đem nhân với 5 được kết quả vẫn nhỏ hơn 48 là số?

Câu 9: Số bé nhất mà khi đem nhân với 4 được kết quả vẫn lớn hơn 26 là số?

Câu 10: Số bé nhất mà khi đem nhân với 3 được kết quả vẫn lớn hơn 25 là số?

Hãy điền số thích hợp vào chỗ …. nhé !

Đề ôn luyện số 5

Câu 1: 15 : 3 × 5 =

Câu 2: 12 : 4 × 7 =

Câu 3: 16 : 4 × 10 =

Câu 4: 12 : 4 × 5 =

Câu 5: Có một số lượng gạo nếu đem đựng vào mỗi túi 4kg thì được 6 túi.Hỏi số lượng gạo đó nếu đem đựng vào mỗi túi 3kg thì được bao nhiêu túi?

Trả lời: Nếu đựng vào mỗi túi 3kg thì được …. túi.

Câu 6: Có một số lượng gạo, nếu có thêm 2kg nữa thì sẽ vừa đủ để chia vào 10 túi, mỗi túi 5kg. Hỏi số lượng gạo đó là bao nhiêu ki-lô-gam?

Trả lời: Số lượng gạo đó là ….. kg.

Câu 7: Có một số lượng gạo, nếu có thêm 1 kg nữa thì sẽ vừa đủ để chia vào 9 túi, mỗi túi 5kg. Hỏi số lượng gạo đó là bao nhiêu ki-lô-gam?

Trả lời: Số lượng gạo đó là …. kg.

Câu 8: Số lớn nhất mà khi đem nhân với 4 được kết quả vẫn nhỏ hơn 34 là số?

Câu 9: Số lớn nhất mà khi đem nhân với 3 được kết quả vẫn nhỏ hơn 32 là số?

Câu 10: Số bé nhất có hai chữ số mà tích hai chữ số của số đó bằng 8 là số?

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

5/5 - (747 votes)
Xem Thêm:   Địa lí 9 Bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống