0

Các dạng toán hệ trục tọa độ Oxyz và phương trình mặt cầu

Share

CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP TRONG KỲ THI THPTQG ĐT:0946798489

Nguyễ

n Bảo Vương: cebook.com/phong.baovuong 1

CHUYÊN

ĐỀ 21

MỤC LỤC

PHẦN A. C

ÂU HỎI ……………………………..……………………………..……………………………..…………………..……………………. 1

Dạng 1. Tìm tọa độ điểm, véc tơ liên quan đến hệ trục tọa dộ OXYZ ……………………………………..…………………..………. 1

Dạng 2. Tích vô hướng, tích có hướng và ứng dụng ……………………………..……………………………..……………………………. 8

Dạng 2.1 Tích vô hướng và ứng dụng …………………………..……………………………..……………………………..……………….. 8

Dạng 2.2 Tích có hướng và ứng dụng ……………………………..……………………………..……………………………..…………….. 9

Dạng 3. Mặt cầu ……………………………..……………………………..……………………………..…………………..…………………….. 10

Xem Thêm:   Tập làm văn lớp 2: Viết 3 – 5 câu kể lại hoạt động của một con vật mà em quan sát được

Dạng 3. Xác định tâm, bán kính của mặt cầu ……………………………..……………………………..…………………………..……. 10

Dạng 3. Viết phương trình mặt cầu …………………………..……………………………..……………………………..…………………. 13

Dạng 3. Một số bài toán khác ……………………………..……………………………..……………………………..…………………..….. 16

Dạng 4. Bài toán cực trị …………………………………..…………………………..…………………..……………………………..…………17

PHẦN B. LỜI GIẢI THAM KHẢO ………………………………..……………………………..……………………………..……………… 19

Dạng 1. Tìm tọa độ điểm, véc tơ liên quan đến hệ trục tọa dộ OXYZ ……………………………………..…………………..…….. 19

Xem Thêm:   Toán lớp 5: Nhân một số thập phân với một số nguyên trang 55

Dạng 2. Tích vô hướng, tích có hướng và ứng dụng ……………………………..……………………………..………………………….. 27

Dạng 2.1 Tích vô hướng và ứng dụng ……………………………..……………………………..……………………………..…………… 27

Dạng 2.2 Tích có hướng và ứng dụng ……………………………..……………………………..……………………………..…………28

Dạng 3. Mặt cầu ……………………………..……………………………..……………………………..…………………..…………………….. 31

Dạng 3. Xác định tâm, bán kính của mặt cầu ……………………………..……………………………..…………………………..……. 31

Dạng 3. Viết phương trình mặt cầu …………………………..……………………………..……………………………..…………………. 34

Xem Thêm:   Bá bệnh – Mật nhân: Nguồn gốc, tác dụng và cách sử dụng hiệu quả

Dạng 3. Một số bài toán khác ……………………………..……………………………..……………………………..…………………..….. 37

Dạng 4. Bài toán cực trị …………………………………..…………………………..…………………..……………………………..…………42

PHẦN A. CÂU HỎI

Dạng 1. Tìm tọa độ điểm, véc tơ liên quan đến hệ trục tọa dộ OXYZ

Câu 1. (Mã đề 102 BGD&ĐT NĂM 2018) Trong không gian

, cho hai điểm

A

B

.

Vectơ

có tọa độ là

A.

1; 1; 3

B.

C.

D.

Câu 2. (Mã đề 104 – BGD 2019) Trong không gian

, hình chiếu vuông góc của điểm

M

trên

trục

có tọa độ là

A.

. B.

. C.

. D.

.

HỆ TRỤC TỌA ĐỘ OXYZ, PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

5/5 - (537 votes)