0

Các dạng toán đường tiệm cận của đồ thị hàm số

Share

[…Các chuyên đề Trc nghim Toán THPT…] Gii tích 12 CB

Giáo viên: LÊ BÁ BO0935.785.115CLB Giáo viên tr TP Huế ……………….1

Page: CLB GIÁO VIÊN TR TP HU

CHUY£N §Ò TR¾C NGHIÖM

M«n: To¸n 12 CB

Chñ ®Ò:

§-êng tiÖm cËn

Dành tng cho các em học sinh đang sợ Toán, yếu

Toán và đang loay hoay về Toán! C lên các em!

Giáo viên: LÊ BÁ BO Trường THPT Đặng Huy Tr, Huế

SĐT: 0935.785.115 Địa ch: 116/04 Nguyn L Trch, TP Huế

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 12: Nghị luận xã hội về thói vô trách nhiệm (Dàn ý + 9 mẫu)

Dng toán 1:

T×m ®-êng tiÖm cËn cña ®å thÞ hµm sè.

Phương pháp:Cho hàm s

+) Đường thng

được gi đưng tim cận đứng (gi tt tim cận đứng)

của đồ th hàm s khi một trong các điều kiện sau được tha mãn:

+) Hàm s

xác định trên khong

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 12: Cảm nhận hình tượng Tnú và A phủ (Dàn ý + 2 mẫu)

“có cha hiu

hoc

. Đường thng

được gi đưng tim cn ngang (gi tt là tim cn ngang) của đồ th hàm s khi

một trong các điều kiện sau được tha mãn:

Câu 1. Tìm các đường tim cn ca đồ th hàm s

A.

B.

C.

D.

Li gii:

+) Ta có:

1

lim 1

x

yx

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 7: Phân tích truyện Cuộc chia tay của những con búp bê



là tim cận đứng của đồ th hàm s.

+) Ta có:

lim 2 2

x

yy



là tim cn ngang của đồ th hàm s.

Chọn đáp án C.

S dng máy tính cm tay:

Nhp biu thc hàm s

vào máy tính:

a2Q)+1RQ)p1

+) Tìm đường tim cận đứng của đồ th hàm s:

Nghim ca mu thc

Nhp

5/5 - (742 votes)