0

Các dạng toán đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song

Share

Chuyên đề HÌNH HỌC KHÔNG GIAN Hình học 11 CB

Sưu tầm và biên tập: LÊ BÁ BẢO0935.785.115…. CLB Giáo viên trẻ TP Huế -3-

BÀI TP:

Bài tp 1: Cho t din SABC vi M, N lần lượt là các điểm nm trong (SAB) và (SBC). Xác

định giao điểm ca MN mt phng (ABC).

Bài tp 2: Cho t din ABCD. Gi M trung điểm AB, N P lần ợt các điểm nm

trên AC, AD sao cho AN : AC = 3 : 4, AP : AD = 2 : 3. Gi Q trung điểm NP . Tìm giao

đim:

a) MN vi (BCD). b) BD vi (MNP). c) MQ vi (BCD).

Bài tp 3: Cho t din ABCD. Gi M, N lần lượt là trung điểm ca AC BC. Trên đoạn

BD ly P sao cho BP= 2PD. Tìm giao điểm ca:

Xem Thêm:   Lịch sử 8 Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

a) CD vi (MNP). b) AD vi (MNP).

Bài tp 4: Cho hình chóp S.ABC, O đim thuc min trong tam giác ABC. Điểm D E

là các điểm nm trên cnh SB, SC. Tìm giao điểm ca:

a) DE vi (SAO). b) SO vi (ADE).

Bài tp 5: Cho t din SABC. Gi I, H lần lượt trung điểm SA AB. Trên đoạn SC ly

đim K sao cho CK = 3KS.

a) Tìm giao điểm của đường thng BC vi (IHK).

b) Gi M là trung điểm HI. Tìm giao điểm của đường thng KM vi (ABC).

Bài tp 6: Cho hình chóp S.ABCD đáy hình thang ABCD đáy ln AB. Gi I, J, K ba

Xem Thêm:   Bộ câu hỏi thi thăng hạng giáo viên THCS hạng II môn Chuyên ngành

đim trên cnh SA, SB, SC.

a) Tìm giao điểm IK và (SBD). b) Giao điểm (IJK) và SD; SC.

Bài tp 7: Gi I, J lần lượt là hai điểm nm trên mp(ABC) và mp(ABD) ca t din ABCD.

M là điểm tu ý trên cnh CD. Tìm giao điểm IJ và mt phng (AMB).

Bài tp 8: Hình chóp S.ABCD đáy là hình bình hành với M là trung điểm SD.

a) Tìm giao điểm I ca BM và (SAC). Chng minh: BI = 2IM.

b) Tìm giao điểm J ca ca SA và (BCM). Chng minh: J là trung điểm SA.

c) N là điểm tu ý trên cnh BC. Tìm giao điểm ca MN vi (SAC).

Bài tp 9: Cho t din ABCD các điểm M N lần lượt trung đim ca AC BC.

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 11: Phân tích đoạn trích Tình yêu và thù hận

Lấy điểm K thuộc đon BD (K không là trung điểm BD). Tìm giao điểm của đưng thng

AD mt phng (MNK).

Bài tp 10: Cho hình chóp S.ABCD. Ly M, N P lần lượt các điểm trên các đon SA,

AB BC sao cho chúng không trùng với trung điểm ca các đon thng y. Tìm giao

đim (nếu có) ca mt phng (MNP) và các cnh ca hình chóp.

Bài tp 11: Cho hình chóp S.ABCD. Gi M, N lần lượt các điểm thuc các cnh SC

BC. Tìm giao điểm của đường thng SD và mt phng (AMN).

5/5 - (720 votes)