0

Bộ câu hỏi thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên môn Tin học

Share

Muốn thay đổi các thông số của

hệ thống máy tính sao cho dữ

liệu ngày được hiển thị dưới

dạng “Tuesday, July 30, 2018”

ta khai báo tại thẻ lệnh Date của

hộp thoại Customize Regional

Options như sau:

Tại Short date format hay Long

date format nhập: dddd, MMMM

dd, yyyy

Tại Short date format hay

Long date format nhập:

MMMM dd, yyyy

Tại Short date format hay Long

date format nhập: dddd, dd

MMMM, yyyy

Tại Short date format

hay Long date format

nhập: dd MMMM,

yyyy

Để chọn các biểu tượng nằm

cách nhau trên màn hình nền

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về lòng biết ơn thầy cô giáo

Desktop, ta nhấn phím trái của

chuột chọn từng biểu tượng một

đồng thời Nhấn giữ phím nào?

Trong cửa sổ Windows Explorer,

nếu ta vào bảng chọn View, chọn

lệnh List, nghĩa ta đã chọn

kiểu hiển thị nội dung của cửa sổ

bên phải chương trình dưới dạng

Các biểu tượng lớn

Các biểu tượng nhỏ

Danh sách liệt chi

tiết

Ta thể cài thêm hệ điều hành

nào trên một máy tính chạy

Windows 10

Bất hệ điều hành nào

cũng được

Trong windows 10, ta sử dụng tổ

Xem Thêm:   Toán lớp 5: Luyện tập trang 77 – Giải Toán lớp 5 trang 77

hợp phím nào để kích hoạt menu

Start

Trong windows 10, ta sử dụng

phím tắt nào để đổi tên Folder

hoặc File đang chọn?

Khi các biểu tượng trên màn

hình Desktop windows 10 bị ẩn

hết. Thao tác nào sau đây để hiển

thị các biểu tượng trên màn hình

Desktop.

Nhấn phải chuột vào màn hình

nền, chọn View, chọn tiếp Auto

arrange icons

Nhấn phải chuột vào màn

hình nền, chọn View, chọn

tiếp Show desktop icons

Nhấn phải chuột vào màn hình

nền, chọn View, chọn tiếp Align

icons to grid

Xem Thêm:   Bài tập Tết môn Tiếng Việt lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Không thể hiển thị

được, Windows đã bị

lỗi

Trong windows 10, ta sử dụng

công cụ nào để quản các files

folders ?

Trong windows 10, làm thế nào

để gỡ bỏ một chương trình khỏi

máy tính tốt nhất?

Xóa biểu tượng của chương trình

đó trên màn hình

Xóa thư mục của chương

trình đó trên hệ thống

Setting > Apps> Apps and

features, chọn chương trình cần gỡ

rồi Nhấn Uninstall

Vào Start, tìm kiếm tên

chương trình rồi chọn

xóa, sau đó khởi động

lại máy tính

5/5 - (867 votes)