0

Bài toán thực tế và bài toán tối ưu Min – Max

Share

Giáo viên sưu tầm và biên soạn: Lê Viết Nhơn

Facebook: www.facebook.com/viet.nhon Trang 1

BÀI TOÁN THỰC TẾ

BÀI TOÁN TỐI ƯU MIN – MAX

Tài liệu có tham khảo nguồn:

1) Bài toán ti ưu Min_max của thầy Lê Bá Bảo.

2) Tuyển chọn các bài toán thực tế của thầy Nguyễn Văn Rin.

3) Mt số bài toán của thầy H Hà Đặng

A. BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 10: Phân tích bài Chí khí anh hùng (Dàn ý + 11 Mẫu)

PHẦN 1. BÀI TOÁN THỰC TẾ_TỐI ƯU

dụ 1. (SGK 12 CB) Trong số các hình chữ nht có cùng chu vi

16

, hãy tìm hình chữ

nhật có diện tích lớn nhất.

Hướng dẫn giải

Hình vng có cnh bằng

4

là hình có diện tích lớn nhất và

max 16

dụ 2. (SGK 12 CB) Trong tất cả c hình chữ nhật diện ch

48

, hãy xác định hình

Xem Thêm:   Cách làm thịt ba chỉ luộc sốt tỏi thơm lừng

chữ nhật có chu vi nhỏ nhất.

Hướng dẫn giải:

Hình vng có cnh bằng

4 3

là hình có chu vi nh nhất

dụ 3. (SGK BT 12 CB) Trong c hình trụ nội tiếp hình cầu bán kính

hãy tìm hình trụ

thch lớn nhất.

Hướng dẫn giải:

hiệu chiều cao, bán kính đáy và thể tích của hình trụ nội tiếp nh cầu lần lượt

Xem Thêm:   Bài văn mẫu lớp 8: Thuyết minh về một hòn đảo mà em biết

Khi đó:

2 2 3

2 2 2 2

r R V h R hR

dụ trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số

3

2

4

h

Ta có:

2

2

4

V h R h

Bảng biến thiên:

4

Từ BBT, suy ra

;2

2 4

R

V V

5/5 - (551 votes)