0

Bài toán sử dụng phương pháp chặn trong môn Số học

Share

Bµi tËp 2 :: Tìm các số tự nhiên x, y, z biết

= 7850

Giải :

Khi đưa ra bài toán trên tôi thấy đa số học sinh lúng túng không biết cách giải và thường không

biết bắt đầu từ đâu. Sau đó tôi đưa ra gợi ý:

?

giá trị lớn nhất nhỏ nhất bằng bao nhiêu? (HS

)

? Vậy x thể giá trị trong khoảng nào?

Sau khi gợi ý trên hầu hết các em đều thể làm được bài toán trên. Tuy nhiên đa số các em

chỉ m được cận trên của x không tìm cận dưới nên bài toán trình bày dài hơn. Do đó tôi

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 7: Phân tích thiên nhiên trong bài Cảnh khuya và Rằm tháng giêng

đưa ra lời giải sau:

Ta thấy nếu x 3 thì

35.300 = 10500 > 7850 . Vậy x < 3

Ta cũng thấy x > 1 vì nếu x = 1 thì

15. 399 = 5985 < 7850 .

Như vậy 1 < x < 3 nên x = 2 . thay vào đề bài ta có 25.

= 7850 nên

= 7850 : 25 = 314

= 14 . Vậy x = 2; y = 1; z = 4

* Nhận xét:

Bài toán trên ta đã chặn theo các giá trị của x . Ta cũng thể chặn như sau:

= 7850

7850 7850

5 25

3 300

x

yz

=> Vậy x = 2 hoặc x = 1. Đến đây việc giải tiếp dễ

dàng . Tuy nhiên không nên chặn theo các giá trị của y hoặc của z nếu như làm được

thì lời giải cũng phức tạp dễ gây nhầm lẫn

Xem Thêm:   Cách làm 4 loại sốt chấm món nướng ngon chuẩn vị nhà hàng bạn có thể tự tay làm tại nhà

* Qua hai bµi tËp trên ta thể thấy nếu chọn đúng được ẩn để chặn t bài toán trở lên đơn

giản lời giải cũng gọn hơn. Từ hai

bµi tËp

này học sinh đã hình thành được phương pháp

chặn, đồng thời thấy được việc chọn đúng ẩn để chặn việc làm rất quan trọng

Bµi tËp 3 : Tìm các số nguyên x, y biết 5x – 2 13

Khi đưa ra bµi tËp trên với học sinh lớp 8 lớp 9 thì một số học sinh khá giỏi thể làm được

theo cách giải bất phương trình. Tuy nhiên lời giải khá dài phức tạp d dẫn đến việc nhầm

Xem Thêm:   Bài viết số 1 lớp 11 đề 3: Nghị luận xã hội về học đi đôi với hành

lẫn. vậy tôi hướng học sinh đến việc sử dụng phương pháp chặn đ làm khá nhiều học

sinh thể làm được

Giải :

– Nếu x

4 thì

5x – 2

5.4 – 2

=

18

= 18 > 13 => x 3

– Nếu x

– 3 thì 5x – 2 5.( – 3) – 2 = – 17 = 17 > 13 .

x – 2

Vậy : – 2

x

3

x

– 2 ; – 1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3

. Thử lại, ta có bảng sau :

Cả 6 giá trị trên của x đều thỏa mãn . Vậy x

– 2 ; – 1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3

.

5/5 - (621 votes)