0

Bài toán so sánh giá trị biểu thức ở Tiểu học

Share

Bai toan so sanh gia tri bieu thuc o Tieu

Câu lạc bộ Toán Tiểu học toantieuhoc.com

CHUYÊN ĐỀ SO SÁNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC

Bài 1. Cho S =

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

.

Hãy so sánh S

.

Bài giải. S tổng của 10 phân số

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

; ; ; ; ; ; ; ; ,

11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20

do đó

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 .

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Suy ra:

1 1 10 1

9 .

20 20 20 2

S

Bài 2. Tìm M biết:

1 13 33 61 9601 9997

Xem Thêm:   Top 10+ con phố ẩm thực tuyệt vời nhất thành phố Thái Bình

.

3 15 35 63 9603 9999

M

Bài giải.

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

3 15 35 9603 9999

M

2 2 2 2 2

1 1 1 1

1 3 3 5 5 7 97 99 99 101

M = A B

Ta thấy t 1 đến 99 các số lẻ liên tiếp là: (99 1) : 2 + 1 = 50 (số).

Do đó A = 1

50 = 50.

Xem Thêm:   Địa lí 6 Bài 2: Kí hiệu và chú giải trên một số bản đồ thông dụng

B =

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 3 3 5 5 7 97 99 99 101 1 101.

Vậy M =

100 1

50 49 .

101 101

Bài 3. Tính tích:

1 1 1 1

1 1 1 1

15 21 28 210

Bài giải.

1 1 1 1 14 20 27 209

1 1 1 1

15 21 28 210 15 21 28 210

Xem Thêm:   Bài tập về Thì hiện tại hoàn thành – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

.

=

28 40 54 418 4 7 5 8 6 9 19 22

30 42 56 420 5 6 6 7 7 8 20 21

=

4 5 6 19 7 8 9 22

4 22 11

.

5 6 7 20 6 7 8 21 20 6 15

Bài 4. So sánh A B, biết rằng:

2006 2007

987654321 246813579

A

2007 2006

987654321 246813579

B

.

Bài giải. Ta có:

2006 2007

987654321 246813579

A

=

2006 2006 1

.

987654321 246813579 246813579

5/5 - (582 votes)