0

Bài toán khoảng cách trong hình học không gian

Share

BÀI GIẢNG ÔN THI VÀO ĐI HC BÀI TOÁN KHONG CÁCH TRONG HÌNH HC KHÔNG GIAN

THS. PHM HNG PHONG – GV TRƯỜNG ĐH XÂY DỰNG : 0983070744 website: violet.vn/phphong84

1

BÀI TOÁN KHONG CÁCH TRONG HÌNH HC KHÔNG GIAN

Loại 1. Khong cách t điểm đến mt phng, mt đường thng

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 7: Tổng hợp những kết bài Bài thơ Bạn đến chơi nhà (19 mẫu)

A. Tóm tt lý thuyết

1. Định nghĩa: Khong cách t một đim đến mt phng (hoc đường thng) bng khong cách

t điểm đó ti hình chiếu vng góc ca nó lên mt phng (hoc đường thng).

Khong cách t điểm

Xem Thêm:   GDCD 8 Bài 9: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư

ti mt phng

được

ký hiu

.

là hình chiếu vuông góc ca

lên

t

Khong cách t điểm

tới đưng thng

được ký hiu

.

hình chiếu vng c ca

lên

t

.

2. Bài toán bn: Nhiu bài toán tính khong cách t điểm ti mt phng, t đim ti đường

Xem Thêm:   ETC là gì? Có nên đầu tư vào ETC hay không?

thng có th quy v bài toán cơ bản sau

Bài toán: Cho hình chóp

vuông c với đáy. Tính khoảng cách t đim

đến

mt phng

và khong cách t đim

đến đường thng

.

Cách gii

H

P

M

Δ

M

H

5/5 - (500 votes)