0

Bài tập trắc nghiệm tích phân – Bài tập Toán 12

Share

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TÍCH PHÂN

Câu 1:Tính tích phân sau:

A.

B.

C.

D.

Câu 2 tích phân

bằng

.Giá trị a+b là:A.

B.

C.

D.

Câu 3:Tính tích phân sau:

A.

B.

C.

D.

Câu 4:Tính tích phân sau:

A.

B.

C.

D.

Câu 5:Tính tích phân sau:

A.

B.

C.

D.

Câu 6:Tính tích phân sau:

A.

B.

C.

D.

Câu7:Tính tích phân sau:

A.

B.2 C.

D.3

Câu8:Tính tích phân sau:

A.

Xem Thêm:   Chính tả bài Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực trang 6

B.

C.

D.

Câu 9:Tính tích phân sau:

7

2

3

2 1

( ) ln

2

x a

dx

x x b

Khi đó a+b bằng A.

B.

C.

D.

Câu 10:Tính tích phân sau:

12

2

1 ln

os 3 (1 tan3 )

a

dx

c x x b

Khi đó

bằng A.

B.

C.

D.

Câu11:Tính tích phân sau:

A.

B.2 C.

D.3

Câu 12:Tính tích phân sau:

2

(2 1)cosx xdx m n

giá trị của m+n là:A.

B.

C.

D.

Xem Thêm:   File tập đọc lớp 1 bộ sách Cánh diều – Bài tập luyện đọc lớp 1

Câu 13:Tính tích phân sau:

A.

B.

C.

D.

Câu 14:Tính tích phân sau:

4

3 2

1

ln

32

e

ae b

x xdx

.Giá trị của

là: A.

B.

C.

D.

Câu 15:Tính tích phân sau:

4

(1 ) os2x c xdx

bằng

.Giá trị của a.b là: A.

B.

C.

D.

Câu 16: Tìm a>0 sao cho

A.

B.

C.

D.

Câu 17: Tìm giá trị của a sao cho

os2 1

ln 3

1 2sin 2 4

a

c x

dx

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 7: Giải thích câu tục ngữ Đói cho sạch, rách cho thơm

x

A.

B.

C.

D.

Câu 18: Cho kết quả

.Tìm giá trị đúng của a là:

A.

B.

C.

D.

Câu 19. Tính:

A.

B.

C.

D. Đáp án khác.

Câu 20: Tính:

A. I = B.

C.

D. Đáp án khác

Câu 21: Tính:

1

2

4 3

dx

I

x x

A.

B.

C.

D.

Câu 22: Tính:

1

2

5 6

dx

I

x x

A. I = 1 B.

C. I = ln2 D. I = ln2

Câu 23: Tính:

A.

B.

C. J =2 D. J = 1

5/5 - (699 votes)