0

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối chóp đều

Share

om/

Câu 20. Cho hình chóp tứ giác đều

có cạnh đáy bằng

, cạnh bên hợp với đáy một góc

. Thể

tích

của khối chóp

bằng

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 21. Cho hình chóp tam giác đều cạnh đáy bằng

các mặt bên đều tạo với mặt phẳng đáy một góc

Tính thể tích

của khối chóp.

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 22. Thể tích của khối chóp tứ giác đều có chiều cao bằng

và cạnh đáy bằng

bằng:

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 23. Cho hình chóp tgiác đều

Xem Thêm:   Bài tập về câu bị động trong Tiếng Anh – Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh

cạnh đáy bằng

. Gọi điểm

giao điểm của

. Biết khoảng cách từ

đến

bằng

. Tính thể tích khối chóp

.

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 24. Cho hình chóp tam giác đều

độ dài cạnh đáy bằng

, góc hợp bởi cạnh bên và mặt đáy

bằng

. Thể tích của hình chóp đã cho.

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 25. Cho hình chóp đều

, mặt bên

tạo với đáy

Xem Thêm:   Soạn Sinh 8 Bài 42: Vệ sinh da – Giải SGK Sinh học 8 trang 136

một góc

.

Tính thể tích

của khối chóp

.

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 26. Khi chóp tam giác đu có cạnh đáy bng a và cnh bên bng

thch bng:

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 27. Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng

, cạnh bên bằng

. Tính thể tích

của khối chóp

đã cho.

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 28. Một hình chóp có đáy là tam giác đều cạnh bằng

có chiều cao bằng

Xem Thêm:   KHTN Lớp 6 Bài 25: Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên thiên

Tính thể tích hình chóp

đó.

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 29.] Cho hình chóp tứ giác đều cạnh đáy bằng

. Diện tích xung quanh gấp đôi diện ch đáy. Khi

đó thể tích của khối chóp bằng:

A.

. B.

.

C.

. D.

.

Câu 30. Cho hình chóp tam giác đều

có cạnh đáy bằng

. Gọi

lần lượt là trung điểm của

Tính thể tích khối chóp

. Biết mặt phẳng

vuông góc với mặt phẳng

.

5/5 - (887 votes)