0

Bài tập trắc nghiệm khoảng cách có đáp án

Share

CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP ĐT:0946798489

Tổng

hợp: Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 1

TOÁN 11

1H3-5

Con

tents

A. C

ÂU HỎI ……………………………..……………………………..……………………………..…………………………..…………………..…. 1

DẠNG 1. KHOẢNG CÁCH CỦA HAI ĐIỂM VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ……………………………..……………… 1

DẠNG 2. KHOẢNG CÁCH TỪ 1 ĐIỂM ĐẾN 1 MẶP PHẲNG ……………………………..……………………………..…………. 3

Dạng 2.1 Khoảng cách từ hình chiếu của đỉnh đến mặt phẳng bên……………………………………..………………..………….. 3

Dạng 2.2 Khoàng cách từ 1 điểm bất kỳ đến mặt phẳng ……………………………..……………………………..……………… 6

Xem Thêm:   Soạn bài Xa ngắm thác núi Lư – Soạn văn 7 tập 1 bài 9 (trang 109)

DẠNG 3. KHOẢNG CÁCH CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG …………………………………..…………………..…………………….. 11

B. LỜI GIẢI ……………………………..…………………………..……………………………..…………………..…………………………….. 18

DẠNG 1. KHOẢNG CÁCH CỦA HAI ĐIỂM VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ……………………………..……………. 18

DẠNG 2. KHOẢNG CÁCH TỪ 1 ĐIỂM ĐẾN 1 MẶP PHẲNG ……………………………..……………………………..……….. 22

Dạng 2.1 Khoảng cách từ hình chiếu của đỉnh đến mặt phẳng bên……………………………………..………………..………… 22

Xem Thêm:   Soạn bài Phát biểu tự do – Soạn văn 12 tập 2 tuần 30 (trang 163)

Dạng 2.2 Khoàng cách từ 1 điểm bất kỳ đến mặt phẳng ……………………………..……………………………..……………. 34

DẠNG 3. KHOẢNG CÁCH CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG …………………………………..…………………..…………………….. 54

A. CÂU HỎI

DẠNG 1. KHOẢNG CÁCH CỦA HAI ĐIỂM VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Câu 1. Cho hình chóp tứ giác đều

.

cạnh đáy

tam giác

đều. Tính độ dài cạnh

bên của hình chóp.

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 2. (Hội 8 trường chuyên ĐBSH Lần 1 Năm học 2018 2019) Cho tứ diện

. Gọi

lần lượt trung điểm

Xem Thêm:   Bài viết số 6 lớp 11 đề 2: Nghị luận xã hội về bệnh thành tích trong xã hội hiện nay

. Biết

vuông góc

. Tính

.

A.

M

N

. B.

M

N

. C.

a

M

N

. D.

M

N

.

Câu 3. (Ngô Quyền Hải Png lần 2 2018-2019) Cho hình chóp

.

đáy là tam giác đều cạnh

,

, góc giữa hai mặt phẳng

. Độ dài cạnh

bằng

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 4. (ĐỀ KT NĂNG LỰC GV THUẬN THÀNH 1 BẮC NINH 2018-2019) Cho hình lăng trụ

.

tất cả các cạnh đều bằng

. Góc tạo bởi cạnh bên mặt phẳng đáy bằng

.

Hình chiếu

của

trên mặt phẳng

trung điểm của

. Tính theo

khoảng cách

giữa hai mặt phẳng đáy của lăng trụ

.

.

KHOẢNG CÁCH

5/5 - (584 votes)