0

Bài tập trắc nghiệm đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Share

CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP ĐT:0946798489

Tổng hợp: Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 2

Câu 2. (THPT QUẢNG YÊN QUẢNG NINH 2018) Qua điểm

cho trước, có bao nhiêu mặt phẳng

vuông góc với đường thẳng

cho trước?

A. Vô số. B.

. C.

. D.

.

Câu 3. (THPT QUẢNG YÊN QUẢNG NINH 2018) Khẳng định nào sau đây sai?

A. Nếu đường thẳng

vuông góc với mặt phẳng

thì

vuông góc với hai đường thẳng trong

mặt phẳng

.

B. Nếu đường thẳng

vuông góc với hai đường thẳng nằm trong mặt phẳng

thì

vuông góc

với mặt phẳng

.

C. Nếu đường thẳng

vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong mặt phẳng

thì

vuông góc với bất kỳ đường thẳng nào nằm trong mặt phẳng

Xem Thêm:   KHTN Lớp 6: Bài tập Chủ đề 9 và 10 – Giải sách Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều trang 164

.

D. Nếu

d

và đường thẳng

//a

thì

.

Câu 4. (SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN 2018) Trong không gian, khẳng định nào sau đây sai?

A. Nếu ba mặt phẳng cắt nhau theo ba giao tuyến phân biệt thì ba giao tuyến ấy hoặc đồng quy hoặc

đôi một song song với nhau.

B. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

C. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

D. Cho hai đường thẳng chéo nhau. duy nhất một mặt phẳng chứa đường thẳng này song

song với đường thẳng kia.

Câu 5. (SGD&ĐT BẮC NINH 2018) Mệnh đề nào đúng trong các mệnh đề sau đây?

A. Góc giữa đường thẳng

và mặt phẳng

Xem Thêm:   Bài giảng điện tử môn Tiếng Việt 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Cả năm)

bằng góc giữa đường thẳng

mặt phẳng

thì mặt phẳng

song song hoặc trùng với mặt phẳng

.

B. Góc giữa đường thẳng

mặt phẳng

bằng góc giữa đường thẳng

mặt phẳng

thì đường thẳng

song song với đường thẳng

.

C. Góc giữa đường thẳng

mặt phẳng

bằng góc giữa đường thẳng

mặt phẳng

thì đường thẳng

song song hoặc trùng với đường thẳng

.

D. Góc giữa đường thẳng mặt phẳng bằng góc giữa đường thẳng đó hình chiếu của trên

mặt phẳng đã cho.

Câu 6. (THPT TRẦN NHÂN TÔNG QN LẦN 1 2018) Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau

đây:

Xem Thêm:   Bài tập Tết môn Tiếng Việt lớp 1 sách Chân trời sáng tạo

A. Qua một điểm có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một mặt phẳng cho trước.

B. Cho hai đường thẳng chéo nhau

đồng thời

. Luôn mặt phẳng

chứa

.

C. Cho hai đường thẳng

vuông góc với nhau. Nếu mặt phẳng

chứa

và mặt phẳng

chứa

thì

.

D. Qua một đường thẳng có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một đường thẳng khác.

Câu 7. (THPT BÌNH GIANG HẢI DƯƠNG 2018) Cho hai đường thẳng phân biệt

và mặt phẳng

. Chọn khẳng định đúng?

A. Nếu

thì

. B. Nếu

thì

.

C. Nếu

thì

. D. Nếu

thì

.

5/5 - (648 votes)