0

Bài tập Toán nâng cao lớp 5 (Có đáp án) – Ôn tập Toán lớp 5

Share

BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 CHỌN LỌC

Bài 1: Số 1995 chữ số 7 khi chia cho 15 thì phần thập phân của thương bao

nhiêu?

Giải: Gọi số 1995 chữ số 7 A. Ta có:

Một số chia hết cho 3 khi tổng các chữ số của số đó chia hết cho 3. Tổng các chữ

số của A là 1995 x 7. 1995 chia hết cho 3 nên 1995 x 7 chia hết cho 3. Do đó A =

777…77777 chia hết cho 3.

1995 chữ số 7

Một số hoặc chia hết cho 3 hoặc chia cho 3 cho số 1 hoặc 2.

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 9: Thuyết minh về cây bút bi (Dàn ý + 4 mẫu)

Chữ số tận cùng của A 7 không chia hết cho 3, nhưng A chia hết cho 3 nên

trong phép chia của A cho 3 thì số cuối cùng chia cho 3 phải 27. Vậy chữ số tận

cùng của thương trong phép chia A cho 3 là 9, 9 x 2 = 18, do đó số A/3 x 0,2 là s

phần thập phân 8.

vậy khi chia A = 777…77777 cho 15 sẽ được thương phần thập phân 8.

Xem Thêm:   Cách làm bánh tét ngon, xanh, đẹp mắt, ăn hoài không ngán

1995 chữ số 7

Nhận xét : Điều mấu chốt trong lời giải bài toán trên việc biến đổi A/15 = A/3

x 0,2 Sau đó chứng minh A chia hết cho 3 tìm chữ số tận cùng của thương trong

phép chia A cho 3. Ta thể mở rộng bài toán trên tới i toán sau :

Bài 2 (1* ): Tìm phần thập phân của thương trong phép chia số A cho 15

biết rằng số A gồm n chữ số a A chia hết cho 3 ?

Nếu hiệu A = aaa…aaaa giả thiết A chia hết cho 3 (tức n x a chia hết cho

Xem Thêm:   Đoạn văn tiếng Anh viết về trang phục của học sinh THCS

3), thì khi

n chữ s a

đó tương tự như cách giải bài toán 1 ta tìm được phần thập phân của thương khi chia A

cho 15 như sau :

Với a = 1 t phần thập phân là 4 (A = 111…1111 , với n chia hết cho 3)

n chữ số 1

Với a = 2 t phần thập phân là 8 (A = 222…2222 , với n chia hết cho 3).

n chữ s 2

5/5 - (758 votes)