0

Bài tập Toán lớp 5: Công việc chung, tỷ số, tỷ số phần trăm

Share

Bài tập Toán lớp 5: Công việc chung, tỷ số, tỷ số phần trăm là tài liệu giúp các em học sinh lớp 5 có thể ôn luyện những kiến thức liên quan đến tỉ số %, công việc chung, qua đó các em có thêm được những kỹ năng học tập tốt cho mình.

Các bài toán lớp 5 cũng được nhiều học sinh và các thầy cô quan tâm. Thầy cô và các em học sinh có thể tham khảo thêm các tài liệu học tập môn Toán lớp 5 tại caubinhan.com.

Bài toán về công việc chung, tỷ số, tỷ số phần trăm

KIẾN THỨC CẦN NHỚ:

a. Loại toán này cũng thể hiện rõ mối quan hệ đại lượng tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch trong các tình huống phức tạp hơn bài toán về quy tắc tam suất.

b. Chú ý:

– Ta có thể hiểu 1 công việc như là 1 đơn vị. Do đó có thể biểu thị 1 công việc thành nhiều phần bằng nhau (phù hợp với

các điều kiện của bài toán) để thuận tiện cho việc tính toán.

– Sử dụng phân số được coi là thương của phép chia hai số tự nhiên.

– Bài toán này thường có đại lượng thời gian. Cần phải biết chuyển đổi và sử dụng các đơn vị đo thời gian thích hợp cho việc tính toán.

BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1:An và Bình nhận làm chung một công việc. Nếu một mình An làm thì sau 3 giờ sẽ xong việc, còn nếu Bình làm một mình thì sau 6 giờ sẽ xong việc đó. Hỏi cả 2 người cùng làm thì sau mấy giờ sẽ xong việc đó?

Giải:

Cách 1:

Biểu thị công việc thành 6 phần bằng nhau thì sau 1 giờ An làm được 2 phần và Bình làm được 1 phần đó. Do đó, sau 1 giờ cả 2 người cùng làm được: 2 + 1 = 3 (phần)

Bài tập Toán lớp 5: Công việc chung, tỷ số, tỷ số phần trăm

Bài tập Toán lớp 5: Công việc chung, tỷ số, tỷ số phần trăm

Thời gian để 2 người cùng làn xong việc đó là:

6 : 3 = 2 (giờ)

Đáp số 2 giờ

Cách 2:

Nếu An làm một mình thì sau 1 giờ làm được 1/3 công việc, nếu Bình làm 1 mình thì sau 1 giờ làm được 1/6 công việc.

Do đó, Nếu cả 2 người cùng làm thì sau 1 giờ sẽ làm được số phần công việc là:

1/3 + 1/6 = 1/2 (công việc)

Thời gian để 2 người cùng làm xong việc đó là:

1 : 1/2 = 2 (giờ)

Đáp số 2 giờ.

Bài 2:

Ba người cùng làm một công việc. Người thứ nhất có thể hoàn thành trong 3 tuần; người thứ hai có thể hoàn thành một công việc nhiều gấp ba lần công việc đó trong 8 tuần; người thứ ba có thể hoàn thành một công việc nhiều gấp 5 công việc đó trong 12 tuần. Hỏi nếu cả ba người cùng làm công việc ban đầu thì sẽ hoàn thành trong bao nhiêu giờ? nếu mỗi tuần làm 45 giờ?

Giải:

Theo bài ra ta có:

Người thứ hai làm xong công việc ban đầu trong:

8 : 3 = 8/3 (tuần)

Người thứ ba làm xong công việc ban đầu trong:

12 : 5 = 12/5 (tuần)

Trong một tuần người thứ nhất làm được 1/3 công việc, người thứ hai làm được 3/8 công việc, người thứ ba làm dược 5/12 công việc. Vậy cả ba người trong một tuần sẽ làm được:

Bài tập Toán lớp 5: Công việc chung, tỷ số, tỷ số phần trăm

Bài tập Toán lớp 5: Công việc chung, tỷ số, tỷ số phần trăm

Đáp số: 40 giờ

Bài 3:

Hai vòi nước cùng chảy vào bể thì sau 1 giờ 12 phút sẽ đầy bể. Nếu một mình vòi thứ nhất chảy thì sau 2 giờ sẽ đầy bể. Hỏi một mình vòi thứ hai chảy thì mấy giờ sẽ đầy bể?

Giải:

Đổi: 1 giờ 12 phút = 72 phút

2 giờ = 120 phút

Cách 1:

Biểu thị lượng nước đầy bể là 360 phần bằng nhau thì sau một phút cả hai vòi cùng chảy được số phần là:

360: 72 = 5 (phần)

Mỗi phút vòi thứ nhất chảy được số phần là:

360: 120 = 3 (phần)

Do đó mỗi phút vòi thứ hai chảy được số phần là:

5 – 3 = 2 (phần)

Thời gian để vòi thứ hai chảy được đầy bể là:

360: 2 = 180 (phút) = 3 giờ

Cách 2:

Một phút cả hai vòi chảy được 1/72 (bể nước)

Một phút một mình vòi thứ nhất chảy được 1/120 bể nước.

Do đó một phút vòi thứ hai chảy một mình được:

Bài tập Toán lớp 5: Công việc chung, tỷ số, tỷ số phần trăm

Bài tập Toán lớp 5: Công việc chung, tỷ số, tỷ số phần trăm

= 3 giờ

Đáp số: 3 giờ

Bài 4:

Kiên và Hiền cùng làm một công việc có thể hoàn thành trong 10 ngày. Sau 7 ngày cùng làm thì Kiên nghỉ việc. Hiền phải làm nốt phần việc còn lại trong 9 ngày. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người làm trong bao lâu?

Giải:

Bài tập Toán lớp 5: Công việc chung, tỷ số, tỷ số phần trăm

Bài tập Toán lớp 5: Công việc chung, tỷ số, tỷ số phần trăm

BÀI TẬP VỀ NHÀ:

Bài 1: Ba vòi nước cùng chảy vào bể thì sau 1 giờ 20 phút sẽ đầy bể. Nếu riêng vòi thứ nhất chảy thì sau 6 giờ sẽ đầy bể, riêng vòi thứ hai chảy thì sau 4 giờ sẽ đầy bể. Hỏi riêng vòi thứ ba chảy thì sau mấy giờ sẽ đầy bể?

Bài 2: Máy cày thứ nhất cần 9 giờ để cày xong diện tích cánh đồng, máy cày thứ hai cần 15 giờ để cày xong diện tích cánh đồng ấy. Người ta cho máy cày thứ nhất làm việc trong 6 giờ rồi nghỉ để máy cày thứ hai làm tiếp cho đến khi cày xong diện tích cánh đồng này. Hỏi máy cày thứ 2 đã làm trong bao lâu?

Bài 3: Hai vòi nước cùng chảy vào bể bơi sau 48 phút sẽ đầy bể. Một mình vòi thứ nhất chảy 2 giờ sẽ đầy bể. Hãy tính xem bể bơi này chứa được bao nhiêu mét khối nước, biết rằng mỗi phút vòi thứ hai chảy nhiều hơn vòi thứ nhất 50 m3 nước.

Bài 4: Ba người thợ cùng làm một công việc. Nếu người thứ nhất làm một mình thì sau 8 giờ sẽ xong công việc; nếu người thứ ba làm một mình thì sau 6 giờ sẽ xong việc đó;nếu người thứ hai làm một mình thì sau 3 giờ sẽ xong việc. Hỏi cả ba người cùng làm thì sau bao lâu sẽ xong công việc này?

Bài 5: Có một công việc mà Hoàng làm một mình thì sau 10 ngày sẽ xong việc, Minh làm một mình thì sau 15 giờ sẽ xong việc đó. Anh làm một mình phải cần số ngày gấp 5 lần số ngày của Hoàng và Minh cùng làm để xong việc đó. Hỏi nếu cả ba người cùng làm thì sau bao lâu sẽ xong việc này?

Bài 6: Có ba vòi nước chảy vào một cái bể cạn nước. Nếu một vòi thứ nhất và vòi thứ hai cùng chảy trong 9 giờ thì được 3/4 bể. Nếu mở vòi thứ hai và vòi thứ ba cùng chảy trong 5 giờ thì được 7/12 bể. Nếu vòi thứ nhất và vòi thứ ba chảy trong 6 giờ thì được 3/5 bể.

Nếu mở cả ba vòi cùng chảy thì sau bao lâu bể sẽ đầy?

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp.

Bài tập toán lớp 5 cũng được dùng làm tài liệu hay giáo án giảng dạy của các thầy cô, hỗ trợ cho quá trình hướng dẫn các em học sinh đồng thời có thể đánh giá được kết quả học tập của từng em và đưa ra những phương hướng giảng dạy phù hợp hơn. Ngoài bài tập toán lớp 5 các bạn cũng có thể tham khảo thêm nhiều hơn nữa các dạng bài tập có đáp án như, bài tập toán chuyển động lớp 5, bài tập toán nâng cao lớp 5 và rất nhiều những tài liệu hữu ích khác. Các thầy cô có thể tìm hiểu cũng như tải các mẫu bài tập về để hướng dẫn các em ôn tập.

5/5 - (638 votes)
Xem Thêm:   Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Truyền thống trang 90 (tiếp)