0

Bài tập Tính chất chia hết của một tổng – Bài tập toán lớp 6

Share

BÀI TẬP TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG LỚP 6

===== =====

I. Tóm tắt thuyết:

1. Nhắc lại về quan h chia hết:

Cho

Nếu số tự nhiên k sao cho

ta nói a chia hết cho b

hiệu:

đọc là: a chia hết cho b hoặc b chia hết a; hoặc a bội của b hoặc b ước của

a.

Xem Thêm:   Soạn Sinh 11 Bài 18: Tuần hoàn máu – Giải Sinh 11 trang 80

2. Tính chất chia hết của một tổng:

a) Tính chất 1: Nếu

a m ; b m a + b m

+ Chú ý: @ Tính chất 1 cũng đúng với một hiệu : khi

thì

a m ; b m a b m

@ Tính chất 1 cũng đúng với một tổng nhiều số hạng:

1 2 1 2

; ;….;

n n

a m a m a m a a a m

b) Tính chất 2: Nếu a không chia hết cho m; b chia hết cho m thì a+b không chia hết cho m

Xem Thêm:   SAP là gì? Những tính năng nổi bật của phần mềm SAP

+ Chú ý: @ Tính chất 2 đúng với một hiệu a>b

@Tính chất 2 đúng với một tổng nhiều số hạng, trong đó chỉ một số hạng

không chia hết cho m, các số hạng còn lại đều chia hết cho m.

II. Bài tập áp dụng :

Bài 1: Không làm tính , xét xem tổng sau chia hết cho 12 không ? sao ?

a) 120 + 36

Xem Thêm:   Top 10+ máy massage cầm tay mini tốt nhất hiện nay

b) 120a + 36b ( với a ; b

N )

Bài 2: Cho A = 2.4.6.8.10.12

40 . Hỏi A chia hết cho 6 ; cho 8 ; cho 20 không ? sao?

Bài 3: Khi chia số tự nhiên a cho 36 ta được số 12 . Hỏi a chia hết cho 4 ; cho 9 không

sao ?

Bài 4:

a) Điền dấu X ô thích hợp :

5/5 - (505 votes)