0

Bài tập thể tích khối chóp có một mặt bên vuông góc với đáy

Share

om/

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 10: Cho khối chóp tam giác đều

cạnh đáy bằng

. Các cạnh bên tạo với đáy một góc

Tính thể tích khối chóp đó.

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 11: Cho hình chóp

đáy hình vuông cạnh

, mặt bên

tam giác đều nằm

trong mặt phẳng vuông góc với mp đáy. Thể tích khối chóp

là:

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 12: Cho hình chóp

có đáy

hình chữ nhật với

Tam giác

đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Thể tích

của hình chóp

là:

A.

B.

Xem Thêm:   Chính tả bài Bận trang 60 – Tiếng Việt Lớp 3 tập 1 – Tuần 7

C.

D.

Câu 13: Cho hình chóp

đáy là hình chữ nht vi

,

. Tam giác

là tam

giác cân ti

và nm trong mt phng vuông góc với đáy. Góc giữa mt phng

bng

. Khi đó thể tích khi chóp

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 14: Cho hình chóp

có đáy

là hình chữ nhật, hai mặt phẳng

cùng

vuông góc với đáy, biết diện tích đáy bằng

. Thể tích

của khối chóp

là:

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 15: Cho hình chóp

với đáy

là hình thang vuông ti

, đáy nhỏ ca hình thang

Xem Thêm:   Soạn Sinh 9 Bài 1: Menđen và Di truyền học

, cnh bên

. Tam giác

là tam giác đu cnh

và nm trong mt phng

vuông góc với đáy hình chóp. Gọi

trung điểm cnh

, khong cách t

ti mt phng

bng

. Tính th tích

ca khi chóp

?

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 16: Cho khi chóp

là hình vuông cnh

. Tam giác

cân ti

và nm

trong mt phng vuông góc với đáy. Tính thể ch khi chóp

Xem Thêm:   Bài văn lớp 9: Nghị luận về nói là làm trong cuộc sống

biết góc gia

bng

.

A.

. B.

.

C.

. D.

.

Câu 17: Cho khối chóp

là tam giác vuông cân tại

và nằm trong mặt phẳng vuông góc với

và tam giác

có diện tích bằng

. Thể tích khối chóp

bằng.

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 18: Cho hình chóp tứ giác

đáy hình vuông cạnh

. Tam giác

cân tại

mặt bên

vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết thể tích khối chóp

bằng

. Tính

khoảng cách

từ

đến mặt phẳng

.

5/5 - (563 votes)