0

Bài tập thể tích khối chóp có một cạnh bên vuông góc với đáy

Share

om/

Câu 11: Cho hình chóp

đáy nh chữ nht vi

,

vuông góc vi mt

đáy và

. Th tính khi chóp

bng

A.

B.

C.

D.

Câu 12: Cho tứ diện

,

,

đôi một vuông góc với nhau tại

,

,

. Thể tích khối tứ diện đã cho bằng.

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 13: Cho khối chóp

có đáy

tam giác đều cạnh

,

vuông góc với mặt phẳng đáy

. Tính thể tích khối chóp

.

A.

B.

C.

3

3

.

a

D.

Câu 14: Cho hình chóp

có đáy

là tam giác đều cnh

Xem Thêm:   Chính tả bài Chiếc áo búp bê trang 135 – Tiếng Việt Lớp 4 tập 1 – Tuần 14

,

vuông góc vi mt phẳng đáy,

. Tính th tích khi chóp

.

A.

(đvtt). B.

(đvtt).

C.

(đvtt). D.

(đvtt).

Câu 15: Cho hình chóp

đáy

tam giác vuông tại

,

,

,

,

. Thể tích của khối chóp

bằng

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 16: Cho nh chóp tứ giác

có đáy

hình vuông cạnh

, cạnh bên

vuông góc

với mặt phẳng đáy và

. Tính thể tích

của khối chóp

.

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 17: Cho hình chóp tứ giác

Xem Thêm:   Bài viết số 1 lớp 11 đề 2: Bày tỏ ý kiến của mình về vấn đề Hiền tài là nguyên khí quốc gia

đáy hình vuông cạnh

, chiều cao

bằng

.

Tính thể tích khối chóp?

A.

. B.

. C.

.

D.

.

Câu 18: Cho hình chóp

đáy

là hình vuông cạnh

. Biết

và

.

Thể tích của khối chóp

có giá trị là

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 19: Cho hình chóp

có đáy

là tam giác đều cạnh

,

. Thể tích

khối chóp

là.

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 20: Cho hình chóp

đáy

là hình ch nht,

,

, đường thng

Xem Thêm:   Soạn Sinh 8 Bài 20: Hô hấp và các cơ quan hô hấp

vuông góc vi mt phng

. Th tích ca khi chóp

bng

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 21: Cho hình hình chóp

cạnh

vuông góc với mặt đáy và

. Đáy

là tam

giác đều cạnh bằng

. Thể tích của khối chóp

bằng.

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 22: Đáy ca hình chóp

là mt hình vuông cnh

. Cnh bên

vuông góc vi mt phng

đáy và có độ dài là

. Th tích khi t din

bng:

5/5 - (760 votes)