0

Bài tập ôn hè môn tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5

Share

Nhằm mang đến cho các em có thêm nhiều tài liệu ôn tập củng cố lại kiến thức tiếng Anh lớp 4 và chuẩn bị lên lớp 5, caubinhan.com xin giới thiệu đến các em tài liệu bài tập ôn hè môn tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 được chúng tôi tổng hợp chính xác và đăng tải ngay sau đây.

Đây là tài liệu vô cùng bổ ích, giúp các em hệ thống lại kiến thức đã học để chuẩn bị cho năm học mới đạt kết quả cao. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Bài tập ôn hè môn tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5

Bài 1:Chuyển các câu sau sang thể phủ định hoặc nghi vấn:

1. It is a pen.

2. Nam and Ba are fine.

3. They are twenty.

4. I am Thu.

5. We are eighteen.

6. She is Lan.

Bài 2: Sắp xếp các câu sau thành câu có nghĩa:

1. name/ your/ what/ is?

2. am/ Lan/ I.

3. Phong/ is/ this?

4. today/ how/ you/ are?

5. thank/ are/ you/ fine/,/ we.

6. is/ Lan/ Hoa/ and/ am/ this/ I.

7. Ann/ am/ hello/ I.

8. this/ Mai/ her/ is/ name/ is/ my/ mom.

9. eighteen/ they/ old/ years/ are.

10. not/ he/ is/ today/ fine.

Bài 3: Mỗi câu có một lỗi sai, tìm và sửa lại:

1. How old you are?

2. I’m fiveteen years old.

3. My name are Linh.

4. We am fine, thank you.

5. I’m Hanh and I am is fine.

6. I’m fine, thanks you.

7. She is eleven year old.

8. Nam are fine.

9. I am Thanh, and This Phong is.

10. Hoa and Mai is eleven.

Bài 4: Chia động từ trong ngoặc cho phù hợp thì.

This (be) my friend, Lan .

She (be) nice?

They (not be) students.

He (be) fine today.

My brother (not be) a doctor.

You (be) Nga? Yes, I (be)

The children (be) in their class now.

They (be) workers? No, They (not be)

Her name (be) Linh.

How you (be)? – We (be) fine, thanks.

Bài 5: Dùng từ gợi ý sau để viết thành câu hoàn chỉnh.

1. morning/ I/ Tam/ this/ Lan

2. Hi/I /Hai/ this/ Van.

3. afternoon/ name/ Hung/ this/ Hoang.

4. Hello/ Long/ I/ Hoa/this/ Nam/ and/ this/ Nga

5. How/ you/ ? – I/ fine/ thanks.

6. morning/Miss Ha/name/ Ba/ this/ Phong.

7. after noon/ children/ name/ Nguyen Van An/ How/ you/ ?

8. afternoon/ teacher/ we/ fine/ thanks.

9. Hi/ Bao/ how/ you/ ?/

10. Hello/ Luong/ this/ Lan, my friend/ she/ a new student/ my class.

Bài 6: Viết các số sau bằng tiếng Anh

1 = one, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Bài 7. Dịch các câu sau sang tiếng Anh

1. Chào các cậu. Hôm nay các cậu có khoẻ không?

2. Chúng mình khoẻ, cảm ơn bạn. Thế còn bạn thì sao?

3. Mình vẫn khoẻ. Cảm ơn các cậu.

4. Chào chị.Tên em là Hoa. Em năm nay 12 tuổi.

5. Con chào bố mẹ. Bố mẹ có khoẻ không ạ?

6. Em chào anh. Đây là Nga. Cô ấy là bạn của em. Cô ấy học lớp 6.

7. Tôi là Phong còn đây là Linh.

Bài 8. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

1. Miss. Nhung (ride )…….. her bike to work

2. You (wait)………. for your teacher?

3. I (play)……. video games and my sister (watch ) ………….TV

4. She (not )……………. travel to the hospital by bus but she (drive)………….

5. We (sit) ………in the living room

6. What the farmers (do)…….?

– They (unload)……….the vegetables.

7. Where he (fly)………? – to Ho Chi Minh City

8. I (eat)……..my breakfast at a food store

9. My father (listen)………………………………… to the radio now.

10. Where is your mother? – She ………………….. (have) dinner in the kitchen.

11. Mr. Nam (not work) ……………………………………… at the moment.

12. The students (not, be) …………………………….in class at present.

13. The children (play)………………………….. in the park at the moment.

14. Look! Thebus (come) …………………………………

15. What ………………………… you (do)…………………at this time Nam?

– I often (read) ………………………… ………………………… a book.

5/5 - (759 votes)
Xem Thêm:   Tổng hợp 50 bức tranh tô màu bánh sinh nhật cho bé trai và bé gái tập tô