0

Bài tập ôn hè lớp 2 lên lớp 3 – Bài tập ôn hè môn Toán, tiếng Việt lớp 2

Share

Bài tập ôn hè lớp 2 lên lớp 3 năm 2021 gồm các phiếu bài tập môn Toán, Tiếng Việt theo từng ngày, bao quát toàn bộ những kiến thức trọng tâm trong chương trình, cho từng chủ đề của cả môn Toán và Tiếng Việt.

Với mỗi phiếu bài tập ôn hè Toán, Tiếng Việt lớp 2 lên lớp 3 này sẽ giúp các em ôn tập, nắm vững kiến thức về phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia, một số bài toán có lời văn…. Nhờ đó, sẽ chuẩn bị thật tốt cho năm học 2021 – 2022 sắp tới. Ngoài bộ bài tập ôn hè lớp 2 lên lớp 3 các em có thể tham khảo thêm những lớp 1 lên lớp 2, lớp 3 lên lớp 4, lớp 4 lên lớp 5.

Xem Thêm:   Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 12: Phần địa lý dân cư

Bài tập ôn hè lớp 2 lên lớp 3

Bài tập ôn hè 2021 môn Toán lớp 2

Bài 1: Tính nhanh:

a. 26+17+23+14b. 46+ 82 + 18 + 54c. 37 – 5 + 37 – 7

Bài 2: Tìm x

a. x + 36 = 72b. x – 45 = 37c. x + 32 = 18 + 45 d. 76 – x = 28

Bài 3: Điền dấu ><= thích hợp vào chỗ chấm

a. 25 + 36 …. 17 + 48b. 84 – 36 …. 83 – 37c. 56 – 19 …. 18 + 19

Bài 4: Điền dấu ><= thích hợp vào chỗ chấm

a. x + 32 …. 41 + xb. 56 – y …. 45 – yc. x – 26 …. x – 21

Bài 5: Tìm một số biết số đó cộng với 45 thì bằng 62.

Bài 6: Tìm một số biết số đó trừ đi 26 thì bằng 38.

Bài 7: Đúng ghi Đ, sai ghi S

a. 25 + 48 = 73

b. 76 – 29 = 57

c. 57 – 28 = 29

Bài tập ôn hè 2021 môn Tiếng Việt lớp 2

Bài 1: Em hãy dùng cụm từ: bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ để thay thế cho cụm từ khi nào dưới đây:

a. Khi nào lớp bạn đi thăm bà mẹ Việt Nam anh hùng?

b. Khi nào bạn về thăm ôm bà?

c. Bạn vẽ bức tranh này khi nào?

d. Khi nào chúng mình đi thăm cô giáo?

Bài 2: Em hãy chọn chữ trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống:

(sông, xông)
………. Hồng
……….. xáo

(sa, xa)
………. sút
đường ……….

(sương, xương)
cây……….rồng
……….sớm

Tải file định dạng Doc hoặc PDF để tham khảo toàn bộ bài tập ôn hè lớp 2 lên lớp 3

5/5 - (779 votes)