0

Bài tập lý thuyết Hóa học hữu cơ (có đáp án)

Share

Biên soạn : Thầy Nguyễn Minh Tuấn – Trường THPT chuyên Hùng Vương – Phú Thọ; ĐT : 0936 079 282 hoặc 01223 367 990

Trang 1/110 – Mã đề thi 132

HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM V

ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ VÀ HIĐROCACBON

Câu 1: Hiđrat hóa 2 hiđrocacbon (chất khí ở điều kiện thường, trongng một dãy đồng đẳng), chỉ tạo ra 2 sản

phẩm đu có khả năng tác dụng với Na (theo tỉ lệ mol 1:1). Công thức phân tử của hai hiđrocacbon có thể là

A. C

2

H

2

và C

3

H

4

. B. C

3

H

4

và C

4

H

8

. C. C

3

H

4

và C

4

H

6

. D. C

2

H

4

và C

4

H

8

.

Hướng dẫn trả lời

Hiđrat a 2 hiđrocacbon (chất khí điều kiện thường, trong cùng một y đồng đẳng), chỉ tạo ra 2 sản

phẩm đều có khnăng tác dụng với Na (theo tlệ mol 1:1). Suy ra 2 hiđrocacbon anken đối xứng, hai sản

Xem Thêm:   Tiếng Anh 6 Unit 6: Từ vựng – Our Tet Holiday – Kết nối tri thức với cuộc sống Tập 1

phẩm là ancol. Vậy hai hiđrocacbon là C

2

H

4

và C

4

H

8

.

Sơ đồ phản ứng :

2

2

H O, H

Na

2 4 2 5 2 5 2

H O, H

Na

3 6 3 7 3 7 2

C H C H OH C H ONa H

C H C H OH C H ONa H

 

 

Câu 2: Cho các chất : but-1-en, but-1-in, buta-1,3-đien, vinylaxetilen, isobutilen. bao nhiêu chất trong s

các chất trên khi phản ứng hoàn toàn với khí H

2

dư (xúc tác Ni, đung nóng) tạo ra butan ?

A. 3. B. 4. C. 6. D. 5.

Hướng dẫn trả lời

Các chất phản ứng với H

2

tạo thành butan là : but-1-in, but-1-en, buta-1,3-đien, vinylaxetilen.

Phương trình phản ứng :

o

o

o

o

t , Ni

2 3 2 3 2 2 3

t , Ni

t , Ni

t , Ni

2 2 3 2 2 3

CH C CH CH 2H CH CH CH CH

CH CH CH CH H CH CH CH CH

CH CH CH CH 2H CH CH CH CH

CH CH C CH 3H CH CH CH CH





Xem Thêm:   Soạn bài Cấp độ khái quát nghĩa của từ – Soạn văn 8 tập 1 bài 1 (trang 10)





Isobutilen có mạch nhánh nên khi phản ứng với H

2

s tạo thành isobutan.

Câu 3: Tổng số liên kết đơn trong một phân tử anken (công thức chung C

n

H

2n

) là :

A. 4n. B. 3n +1. C. 3n – 2. D. 3n.

Hướng dẫn trả lời

Trong phân tử anken n nguyên tử C thì có (n – 1) mối liên kết giữa C và C, trong đó có một liên kết đôi,

còn lại là các liên kết đơn. Suy ra số liên kết đơn giữa C và C là (n – 2). Mặt khác, số liên kết đơn giữa C và H

bằng số nguyên tử H là 2n.

Vậy tổng số liên kết đơn trong phân tử anken là (3n – 2).

Câu 4: Tên thay thế (theo IUPAC) của (CH

3

)

3

C-CH

Xem Thêm:   Giáo án ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3 – Giáo án dạy thêm hè lớp 2 lên lớp 3

2

-CH(CH

3

)

2

A. 2,2,4,4-tetrametylbutan. B. 2,4,4,4-tetrametylbutan.

C. 2,2,4-trimetylpentan. D. 2,4,4-trimetylpentan.

Hướng dẫn trả lời

Tên thay thế (theo IUPAC) của (CH

3

)

3

C-CH

2

-CH(CH

3

)

2

là 2,2,4-trimetylpentan.

Câu 5: Trong phân tử propen có số liên kết xich ma () là

A. 7. B. 6. C. 9. D. 8.

Hướng dẫn trả lời

Phân tử propen công thức cấu tạo CH

3

–CH=CH

2

. Suy ra : 2 liên kết

giữa C C, 6 liên kết

giữa C và H, tức là có 8 liên kết

trong phân tử.

Câu 6: Cho C

7

H

16

tác dụng với clo chiếu ng theo tỉ lệ mol 1 : 1, thu được hỗn hợp gồm 3 dẫn xuất

monoclo. Số công thức cấu tạo của C

7

H

16

có thể có là

A. 4. B. 5. C. 2. D. 3.

Hướng dẫn trả lời

C

7

H

16

có 9 đồng phân :

C C C

C

C C

C

(1)

C C C

C

C C

C

5/5 - (871 votes)