0

Bài tập cơ học chất điểm – Tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 10

Share

BÀI TẬP CƠ HỌC CHẤT ĐIỂM

Bài 1. Một mặt đĩa tròn bán kính R quay quanh trục thẳng đứng với vận tốc góc. Từ tâm đĩa một con bọ bò

dọc theo bán kính với tốc độ không đổi v

so với đĩa. Xét trong hệ qui chiếu gắn với đất hãy xác định:

a. Phương trình chuyển động và phương trình quỹ đạo của con bọ.

b. Biểu thức vận tốc và gia tốc của con bọ.

c.Bán kính cong của quỹ đạo theo thời gian.

d.Quãng đường con b đi được so với đất.

Bài 2. (Bn con rùa). Trên mt phng, ti bốn đỉnh ca mt hình vuông cnh a, bn con rùa nh. Theo

hiu lnh chúng bắt đu chuyển động vi vn tốc độ ln v

o

không đi. Biết rng ti thời điểm bt k, mi

con ra đều chuyển động hướng đúng v phía con ra bên cnh theo chiều kim đồng h. Coi mi con rùa mt

chất điểm.

a. viết phương trình chuyển động ca mi con rùa. T đó suy ra phương trình quỹ đạo ca chúng.

b. Tìm gia tc ca rùa ph thuc vào thi gian.

Xem Thêm:   Trắc nghiệm tiếng Anh 12 Unit 4 (Có đáp án)

c. Tìm bán kính cong quay đạo ca mi con rùa theo thi gian.

Coi mi con rùa là mt chất điểm

Bài 3. Trên mt phng, tại ba đỉnh ca một tam giác đu, cnh L, có ba con rùa nh. Theo hiu lnh chúng bt

đầu chuyển động vi vn tốc độ ln v

o

không đổi. Biết rng ti thời điểm bt k, mỗi con ra đều chuyn

động hướng đúng về phía con ra bên cnh theo chiều kim đồng h. Tìm gia tc ca rùa ph thuc vào thi gian.

ĐS: a =

Bài 4. Trên mt mt phng ngang nhn có qu cu nh được coi chất điểm, khối lượng m, buột vào đu mt

si dây mãnh không dãn khối lượng không đáng kể. Một đầu si dây lun qua mt l nh xuyên qua mt phng

ngang. Ban đu, dây thẳng đoạn y trên mt phng ngang chiu dài

, người ta cung cp cho qu cu

vn tốc đầu

hướng vuông góc vi sợi dây, đồng thời đầu còn li si dây kéo vi vn tc

không đổi.

Hãy tìm lực căng dây, tốc độ theo r và bán kính cong qu đạo chuyển động ca qu cu.

Bài 5. Khong không gian gia mt cp vt dn hình tr đồng trục đã được rút chân không. Bán kính hình tr

tr trong a, bán kính trong ca hình tr ngoài b (hình v). Hình tr ngoài gi

anot th đt điện thế dương hơn so với hình tr trong U. Người ta thiết lp

mt t trường không đổi, đồng nhất (đều)

song song vi trc hình tr hướng t

mt hình v lên phía trên. B qua các điện tích cm ng trên các vt dn.

Xem Thêm:   Bài tập về tính từ trong tiếng Anh – Ôn tập Ngữ pháp tiếng Anh

Trong bài này ta nghiên cứu động lc hc ca electron khối lượng ngh m, tích đin e

; các electron này phát ra t b mt ca hình tr trong.

a) Thoạt đầu ta đặt đin thế V nhưng

= 0. Các electron được gii phóng t mt khi

tr trong vi vn tốc không đáng k. y tính tốc đ của khi đập vào anot; cho kết qu trong 2 trường

hợp: phi tương đối tính và tương đối tính.

Xem Thêm:   Soạn bài Hành trình của bầy ong trang 117

Trong các phn còn li ca bài toán ch xét trường hợp phi tương đối tính.

b) Bây gi cho U = 0 và cho tác dng ca t trường

. Một electron phát ra theo phương bán kính vi vn tc

. Khi t trường lớn hơn một giá tr ti hn B

C

, electron không tới được anot. V qu đạo ca electron khi B

hơi lớn hơn B

C

.

T đây về sau, ta cho tác dụng đồng thi ca V và t trường đồng nht

.

c) T trường s gây ra cho electron một momen động lượng đối vi trc hình tr khác không. Hãy viết mt

phương trình cho ta tốc độ thay đổi

của momen động lượng.

Chng t phương trình đó nói lên đại lượng ( L KeBr

2

) không thay đi khi electron chuyển động, trong đó K

là mt s xác định không có th nguyên, r là khoảng cách tính đến trc hình trụ. Xác định giá tr ca K.

5/5 - (835 votes)