0

Bài dạy minh họa SGK lớp 1 bộ sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Share

Table of Contents

Bai day minh hoa SGK lop 1 bo sach Vi

Bài dạy minh họa SGK lớp 1 bộ sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục mang tới cho thầy cô rất nhiều bài dạy của các môn Toán, Tiếng Việt, Âm nhạc, Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm và Đạo đức. Mời thầy cô cùng tham khảo:

Bài dạy minh họa SGK Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Bài dạy minh họa SGK Tiếng Việt 1

Bài 26: an at – Tiết 1

Bài 26: an at – Tiết 2

Bài dạy minh hoạ SGK Toán 1

Bài: Bảng cộng 1 trong phạm vi 10

Bài: Đo độ dài

Bài: Các số 7, 8, 9

Bài dạy minh họa SGK Âm nhạc 1

Chủ đề: Sắc màu dân gian phân môn nhạc cụ (Tiết 3)

Bài dạy minh họa SGK Mĩ thuật 1

Bài Chiếc lá kì diệu – Tiết 1:

Bài Chiếc lá kì diệu – Tiết 2:

Bài dạy minh họa SGK Hoạt động trải nghiệm 1

Bài Khám phá bàn tay kì diệu (Tiết 1):

Bài dạy minh họa SGK Đạo đức 1

Bài: Yêu thương người thân trong gia đình (tiết 1):

Xem Thêm:  Toán 6 Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên

Video toàn bộ các tiết dạy minh họa sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

https://www.youtube.com/watch?v=

5/5 - (616 votes)