0

747 Bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz

Share

GV TRN QUC NGHĨAsưu tầm và biên tp Trang 2/94

Câu 11. [2H3-1] Trong không gian với hệ tọa độ

, cho hai điểm

A ,

B . Tìm to

độ điểm

sao cho

là trung đim của

.

A.

C B.

C C.

C

D.

C

Câu 12. [2H3-1] Trong không gian

với các véctơ đơn vị trên các trục là

,

,

. Cho

M . Khi đó

bng

A.

. B. 2

. C. 2

. D.

.

Câu 13. [2H3-1] Trong không gian vi h ta độ

, cho ba véctơ

a

,

b

,

c

. Tìm ta đ ca véctơ

A.

m

B.

m

C.

m

D.

m

Câu 14. [2H3-1] Trong không gian vi h tọa đ

, cho véc

. Tìm tọa độ đim

.

A.

Xem Thêm:   Soạn bài Hang Én – Kết nối tri thức 6 – Ngữ văn lớp 6 trang 114 sách Kết nối tri thức tập 1

M B.

M

C.

M

D.

M

Câu 15.

[2H3-1] Hai điểm

phân biệt đối xứng nhau qua mặt phẳng

. Phát biểu nào

sau đây là đúng?

A. Hai điểm

có cùng tung đ cao độ.

B. Hai điểm

có cùng hoành độ và cao độ.

C. Hai điểm

có hoành độ đối nhau.

D. Hai điểm

có cùng hoành độ và tung độ.

Câu 16. [2H3-1] Trong không gian vi h tọa độ

, cho hai điểm

A

B . Tìm

ta độ trung đim

của đoạn thng

.

A.

Xem Thêm:   Cách làm bánh sinh nhật thơm ngon mà không cần lò nướng

I . B.

I . C.

I . D.

I

.

Câu 17. [2H3-1] Trong không gian với hta độ

, cho tam giác

A ,

B ,

. Trọng tâm

của tam giác

thuộc trục

khi cặp

là

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 18. [2H3-1] Trong không gian với hệ tọa độ

, cho hai véctơ

a

,

c

. Tìm

ta độ của véctơ

thỏa mãn biểu thức

b a c

A.

1

2

. B.

1

2

. C.

1

2

Xem Thêm:   Rượu ngâm trứng gà mật ong – Sự kết hợp hoàn hảo từ các nguyên liệu có sẵn trong tủ bếp của bạn

. D.

1

2

.

Câu 19. [2H3-1] Trong không gian vi h ta độ

cho hai đim

M ,

I . Tìm ta

độ điểm

sao cho

là trung đim của đoạn

A.

N B.

N C.

N

D.

N

Câu 2. [2H31] Trong không gian

cho các đim

A

,

B . Tìm ta đ ca véc

A.

AB

. B.

AB

. C.

AB

. D.

AB

.

Câu 21. [2H3-1] Trong không gian vi h ta độ

cho ba đim

A

,

B ,

C . Tìm ta độ đim

sao cho t giác

là hình bình hành.

A.

D

. B.

D . C.

D

. D.

D

.

5/5 - (621 votes)