0

730 câu trắc nghiệm Sinh học lớp 12 – Bài tập Sinh học

Share

730 CÂU TRẮC NGHIỆM SINH HỌC

Chương I: Cơ chế di truyền và Biến dị

Câu 1. Cơ sở vật chất của hiện tượng di truyền ở cấp độ phân tử là:A. Protein B. ARN C. Axit nucleic D. ADN

Câu 2. Trong tế bào sinh dưỡng của cơ thể lưỡng bội gen thường tồn tại thành từng cặp alen. Nguyên nhân vì:A. Trong mọi tế bào, gen luôn tồn tại theo cặp alen (AA, Aa…)B. Ở tế bào sinh dưỡng, NST thường tồn tại theo từng cặp tương đồngC. Tồn tại theo cặp alen giúp các gen hoạt động tốt hơnD. Các gen luôn được sắp xếp theo từng cặp.

Xem Thêm:   Soạn bài Gắn bó với con người (trang 11) – Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều Tập 2 – Tuần 20

Câu 3. Người ta dựa vào đặc điểm nào sau đây để chia 3 loại ARN là mARN, tARN, rARN?A. Cấu hình không gian B. Số loại đơn phânC. Khối lượng và kích thước D. Chức năng của mỗi loại

Câu 4. Những mô tả nào sau đây về NST giới tính là đúng?A. Ở đa số động vật, NST giới tính gồm có 1 cặp, khác nhau ở 2 giớiB. NST giới tính chỉ gồm 1 cặp NST đồng dạng, khác nhau ở 2 giớiC. Ở động vật, con cái mang cặp NST giới tính XX, con đực mang cặp NST giới tinh XY.D. NST giới tính chỉ có trong các tế bào sinh dục.

Câu 5. Protein làA. Một nhóm gen ở trên 1 đoạn ADN có liên quan về chức năng, có chung một cơ chế điều hòaB. Một đoạn phân tử ADN có một chức năng nhất định trong quá trình điều hòaC. Một đoạn phân tử axit nucleic có chức năng điều hòa hoạt động của gen cấu trúcD. Một tập hợp gồm các gen cấu trúc và gen điều hòa nằm cạnh nhau

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 12: Phân tích hình tượng Chiếc thuyền ngoài xa

Câu 6: Giả sử một gen của vi khuẩn có số nucleotit là 3000. Hỏi số axit amin trong phân tử protein có cấu trúc bậc 1 được tổng hợp từ gen trên là bao nhiêu? A. 500 B. 499 C. 498 D. 750

Câu 7. Quá trình hoạt hóa aa có vai trò A. Gắn aa vào tARN tương ứng nhờ enzim đặc hiệu. B. Gắn aa vào tARN nhờ enzim nổi ligaza. C. Kích hoạt aa và gắn nó vào tARN D. Sử dụng năng lượng ATP để kích hoạt aa

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 6: Cảm nhận về văn bản Hang Én (2 mẫu)

Câu 8: Loại ARN nào mang bộ ba đối mã? A. mARN B. tARN C. rARN D. ARN của virut

Câu 9. Điều nào không đúng với ưu điểm của thể đa bội với thể lưỡng bội? A. Cơ quan sinh dưỡng lớn hơn B. Độ hữu thụ lớn hơn C. Phát triển khỏe hơn D. Có sức chống chịu tốt hơn

Câu 10. Điểm khác nhau cơ bản giữa gen cấu trúc và gen điều hòa là: A. Về cấu trúc gen B. Về chức năng của Protein do gen tổng hợp C. Về khả năng phiên mã của gen D. Về vị trí phân bố của gen.

Download tài liệu để xem chi tiết.

5/5 - (576 votes)