0

50 đề ôn tập Toán lớp 8 cơ bản – Tài liệu ôn tập môn Toán

Share

Table of Contents

Tổng hợp 50 đề ôn tập Toán 8 cơ bản, giúp các em học sinh tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức

Đề 1:

Câu 1:

Cho:

50 đề ôn tập Toán lớp 8 cơ bản

50 đề ôn tập Toán lớp 8 cơ bản

Tính giá trị P = x + y + xy

Câu 2:

Giải phương trình:

50 đề ôn tập Toán lớp 8 cơ bản

50 đề ôn tập Toán lớp 8 cơ bản

(a,b,c là hằng số và đôi một khác nhau)

Xem Thêm:   Tập làm văn lớp 5: Tả một nghệ sĩ hài mà em yêu thích

Câu 3:

Xác định các số a, b biết:

50 đề ôn tập Toán lớp 8 cơ bản

50 đề ôn tập Toán lớp 8 cơ bản

Câu 4:

Chứng minh phương trình: 2×2 – 4y = 10 không có nghiệm nguyên.

Câu 5:

Cho tam giác ABC; AB = 3AC. Tính tỷ số đường cao xuất phát từ B và C

Đề 2:

Câu 1:

Cho a, b, c thoả mãn:

50 đề ôn tập Toán lớp 8 cơ bản

50 đề ôn tập Toán lớp 8 cơ bản

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 6: Đóng vai Thạch Sanh kể lại truyện Thạch Sanh (5 mẫu)

Tính giá trị:

50 đề ôn tập Toán lớp 8 cơ bản

50 đề ôn tập Toán lớp 8 cơ bản

Câu 2:

Xác định a, b để f(x) = 6×4 – 7×3 + ax2 + 3x + 2

Chia hết cho y(x) = x2 – x + b

Câu 3:

Giải phương trình:

a, (x – 4)(x – 5)(x – 6)(x – 7) = 1680.

b, 4×2 + 4y – 4xy +5y2 + 1 = 0

Câu 4:

Tìm giá trị lớn nhất của phân số mà tử số là một số có 3 chữ số mà mẫu là tổng các chữ số của nó.

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 7: Giải thích câu tục ngữ Lá lành đùm lá rách

Câu 5:

Cho ABC cân tại A, trên AB lấy D, trên AC lấy E sao cho: AD = EC = DE = CB.

a, Nếu AB > 2BC. Tính góc A của VABC

b, Nếu AB < BC. Tính góc A của HBC.

Download tài liệu để xem chi tiết.

5/5 - (599 votes)