0

271 đề ôn luyện môn Toán lớp 1 – Đề ôn tập Toán lớp 1

Share

caubinhan.com xin giới thiệu đến các bạn là 271 đề ôn luyện môn Toán lớp 1 được chúng tôi tổng hợp chi tiết và đăng tải ngay sau đây.

Đây là tài liệu hay dành cho các em học sinh lớp 1 củng cố kiến thức và tăng hiệu quả học tập của mình. Bài tập bao gồm những bài tập liên quan đến số học và cả những bài tập liên quan đến hình học, điều đó sẽ giúp các em học sinh phát triển khả năng học Toán một cách toàn diện. Nội dung chi tiết, mời bạn đọc cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

271 bài ôn luyện môn Toán lớp 1

Bài 1: Số?

……+ 26 = 46

98 – ….. = 38

6 + …. = 17

78 – …. = 70

…. – 71 = 12

…..+ 37 = 67

90 – …. = 70

76 – … = 0

54 – …. = 54

Bài 2: Tính

86 – 36 = ….

86 – 56 = ….

50 + 34 = ….

97 – 47 =…..

97 – 50 = ….

50 + 47 = …….

68 – 38 = …..

34 + 30 = ….

60 – 40 = …..

60 + 40 = ….

100 – 40 = ….

100 – 60 = ….

Bài 3: Tính

40 + 30 + 8 = …..

50 + 40 + 7 = ….

70 – 30 + 2 = ….

90 – 50 + 4 = …

97 – 7 – 40 = …

97 – 40 – 7 = …

Bài 4: < > =

40 + 5 …… 49 – 7

………………………………………………

79 – 28 …… 65 – 14

……………………………………………..

34 + 25 ….. 43 + 15

………………………………………………..

79 – 24 ….. 97 – 42

……………………………………………….

Bài 5: Lớp học có 20 học sinh nam và 16 học sinh nữ. Hỏi lớp có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài giải

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Bài 6: Viết số:

Bảy mươi ba: ………….

Ba mươi bảy: ………….

Chín mươi lăm: ……….

Năm mươi chín: ………

Sáu mươi tư : ……………

Năm mươi mốt: ………

Bài 7. Đặt tính rồi tính

17 – 6

………

………

………

10 + 6

………

………

………

18 – 8

………

………

………

17 – 3

………

………

………

12 + 5

………

………

………

14 + 4

………

………

………

2 + 13

………

………

………

15 – 4

………

………

………

Bài 8: Tính

19 cm – 5 cm + 3 cm =………….

10 cm + 7 cm – 5 cm = …………

14 cm – 4 cm + 4 cm = …………

11 cm + 8 cm – 4 cm = …………

18 cm – 8cm + 7 cm =………….

15 cm + 4 cm – 9 cm = …………

12 cm + 6 cm – 6 cm = …………

16 cm – 2 cm – 4 cm = …………

Bài 9: An có 12 viên bi, Lan có 7 viên bi. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi?

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

…….

Tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết 271 đề toán lớp 1

5/5 - (587 votes)
Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 11: Dàn ý bài Từ ấy của Tố Hữu (7 Mẫu)