0

240 bài tập trắc nghiệm thể tích khối nón – trụ – cầu

Share

CHUYÊN ĐỀ LUYN THI THPTQG 2016 – 2017

1

BÀI TP TRC NGHIM KHI NÓN, KHI TR, MT CU

A. KHI TR

I. LÝ THUYT

1/ 

Trong

 

song song nhau,



. Khi quay



 



.

+  .

+ 

.

+ ch

.

2/ 



Xem Thêm:   Tập làm văn lớp 5: Đoạn văn tả ngôi trường (3 mẫu)

 









.

+ 

.

+ 

.

+ 

.

+ 









.

+ 

.

3/ 





:

+ :

+ :

22

2. 2 2 2 2

tp xq Ðay

S S S rh r rl r

+ :

4/ :

+  



 

 

Xem Thêm:   Địa lí 6 Bài 4: Thực hành đọc bản đồ. Xác định vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ



.

+  











   



.

+ Cho

  

.

* 



  .

* 



.

* 





II. BÀI TP TRC NGHIM

5/5 - (535 votes)