0

210 câu trắc nghiệm môn Toán lớp 4 (có đáp án)

Share

210 câu trắc nghiệm môn Toán lớp 4 là tài liệu tham khảo dành cho quý thầy cô giáo và các em học sinh ôn tập môn Toán lớp 4. Bộ 210 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 4 gồm các dạng bài tập cơ bản và nâng cao nhằm giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức của môn Toán lớp 4 một cách dễ dàng. Sau đây, mời quý thầy cô giáo và các em cùng tham khảo.

Bộ câu trắc nghiệm Toán lớp 4

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Số bốn mươi lăm nghìn ba trăm linh tám được viết là:

Câu 2: Tìm x biết:

a) x : 3 = 12 321

A. x = 4 107B. x = 417C. x = 36 963D. x = 36 663

b) X x 5 = 21 250

A. x = 4 250B. x = 425C. x = 525D. x = 5 250

Câu 3: Tính chu vi hình sau:

Câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 4

Câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 4

A. 6cm C. 10 cmB. 8cm D. 12cm

Câu 4: Một cửa hàng trong hai ngày bán được 620 kg gạo. Hỏi trong 7 ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? (Biết rằng số gạo mỗi ngày bán được là như nhau).

Câu 5: Điền dấu thích hợp vào ô trống:

a) 75032 75302 +12200

b) 10000099999

c) 98763 98675 – 33467

d) 87652 87652

Câu 6: Giá trị của biểu thức: 876 – m với m = 432 là:

Câu 7: Giá trị của biểu thức 8 x a với =100 là:

Câu 8: Tính chu vi hình vuông cạnh a với a = 9 cm

Câu 9: Số 870549 đọc là:

A. Tám mươi bảy nghìn năm trăm bốn mươi chín.B. Tám trăm bảy mươi nghìn bốn trăm năm mươi chín.C. Tám trăm linh bảy nghìn năm trăm bốn mươi chín.D. Tám trăm bảy mươi nghìn năm trăm bốn mươi chín.

Câu 10: Số bé nhất trong các số sau: 785432; 784532; 785342; 785324 là:

Câu 11: Các số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn.

A. 567899; 567898; 567897; 567896.

B. 865742; 865842; 865942; 865043.

C. 978653; 979653; 970653; 980653.

D. 754219; 764219; 774219; 775219.

Câu 12: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 496857 < 497899

b) 657890 > 658999

c) 545630 = 554630

d) 289357 < 290000

Câu 13: Chữ số 6 trong số 986738 thuộc hàng nào? lớp nào?

A. Hàng nghìn, lớp nghìn.

B. Hàng trăm, lớp nghìn.

C. Hàng chục nghìn, lớp nghìn.

D. Hàng trăm, lớp đơn vị.

Câu 14: Số gồm 6 trăm nghìn, 6 trăm, 4 chục và 3 đơn vị viết là:

Câu 15: Giá trị của chữ số 5 trong số sau: 765430.

Câu 16: Số có 6 chữ số lớn nhất là:

Câu 17: Số bảy trăm triệu có bao nhiêu chữ số 0:

Câu 18: Đọc số sau: 325600608

A. Ba trăm hai mươi lăm triệu sáu mươi nghìn sáu trăm linh tám.B. Ba trăm hai mươi lăm triệu sáu trăm nghìn sáu trăm linh tám.C. Ba trăm hai mươi lăm triệu sáu nghìn sáu trăm linh tám.D. Ba trăm hai mươi lăm triệu sáu trăm nghìn sáu trăm tám mươi.

Câu 19: Giá trị của chữ số 8 trong số sau: 45873246.

Câu 20: Nối mỗi dòng bên trái với mỗi dòng bên phải để được kết quả đúng.

A. Bảy trăm triệu.

B. Bảy chục triệu.

C. Bảy trăm nghìn.

D. Bảy mươi nghìn.

1. 70 000.

2. 700 000.

3. 700 000 000.

4. 70 000 000

Câu 21: Số tự nhiên liền số: 3004 là:

Câu 22: Số tự nhiên liền trước số 10001 là:

Câu 23: Chọn số nào để được số tự nhiên liên tiếp 99998;……..100000.

Câu 24: Tìm số tròn chục x, biết: 58 < x < 70

Câu 25: Tìm x biết: 6 < x < 9 và x là số lẻ:

Câu 26: 6tạ 50kg = ? kg

Câu 27: 36000kg = ? tấn

Câu 28: Một cửa hàng ngày đầu bán được 64 tấn gạo, ngày thứ hai bán được ít hơn ngày đầu 4 tấn .Hỏi cả hai ngày bán được bao nhiêu ki lô gam gạo?

Câu 29: 3kg 7g = ? g.

Câu 30: 6dag 5g = ? g.

…………………………………………

Tải để xem đầy đủ 210 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 4

5/5 - (588 votes)
Xem Thêm:   Top 10+ giá đỡ điện thoại gắn xe đạp an toàn và tốt nhất hiện nay